Fysioterapeuten 4-2019

10 FYSIOTERAPEUTEN 4/19 AKTUELT Ikke alle som trenger det får tilbud om rehabilitering eller opptrening et- ter behandling på sykehus, viser tall fra Helsepolitisk Barometer 2019. I ALT 34 prosent av de som har vært innlagt på sykehus de siste to årene hadde behov for rehabilitering eller opptrening i etterkant, men bare 73 prosent av disse pasientene fikk et tilbud. Undersøkelsen gjennomføres av Kantar TNS, og årets tall ble lagt fram 2. april. En viktig tendens er at helse nå topper hvilke politiske spørsmål befolkningen i Norge er mest opptatt av, foran både inn- vandring og klima. Når det gjelder rehabilitering eller opp- trening, fikk 52 prosent hjelp fra fysiotera- peut, 35 prosent fra fastlege og 12 prosent fra sykepleier. Bare en prosent var hos kiro- praktor, tre prosent fikk hjelp fra psykolog, fire prosent fra ergoterapeut og tre prosent fra logoped. Fysioterapeutene skårer høyest (49%) i denne undersøkelsen på spørsmål om hvem som bidrar mest til å redusere sykefravær som følge av muskel- og skjelettplager. Der- etter følger lege og fastlege (38%). n Les mer på fysioterapeuten.no. Helse foran innvandring og klima EN undersøkelse fra Direktoratet for e-helse viser at de aller fleste ønsker å møte helse- personell ansikt til ansikt, selv om utbredel- sen av digital kommunikasjon i helsetjenes- ten har økt. I alt 70 prosent av de 1.162 som har svart på undersøkelsen foretrekker fysisk oppmø- te hos fastlege eller privat allmennlege, mens 30 prosent svarer at det ikke spiller noen rolle, eller at de foretrekker andre former for kommunikasjon med helsetjenesten. Når det gjelder befolkningens syn på digitale helsetjenester, er det en del geogra- fiske forskjeller. Respondenter innen Helse Vest er mest fornøyd, med 52 prosent som er svært eller ganske fornøyd. Tilsvarende tall for de andre regionene er: Helse Nord 45 prosent, Helse Sør-Øst 36 prosent og Helse Midt-Norge 34 prosent. Undersøkelsen viser også at Norge er det land i Norden der færrest bruker digitale helsetjenester. Det er Finland som ligger på topp. n Manuelle enkelttiltak uten langvarig effekt n Manipulasjon og mobilisering som enkelt- tiltak gir ingen langvarig effekt for pasienter med langvarige korsryggsmerter, ifølge en ny litteraturoversikt fra Cochrane.  Men i noen tilfeller kan det være nyttig å tilby manuelle behandlingstiltak for disse pasientene, i tillegg til øvelser og trening. Litteraturoversikten viser at ingen en- keltintervensjoner har avgjørende langtids- effekter på smerte og funksjon, men at det sees en liten effekt av manipulasjons- og mobiliseringsteknikker på kort sikt. Effekten varer ikke utover en måned.   – Denne typen tiltak bør gis i sammen- heng med et pakkeforløp som skal følge standard behandling som anbefalt i nasjo- nale retningslinjer for korsryggplager, mener forfatterne av oversikten. Les artikkelen på bmj.com Skal forske mer på skilte magemuskler n Rectus diastase er en relativt vanlig skade etter fødsler, og kan gi en rekke plager for mange kvinner. Spørsmålet er om trening kan erstatte operasjon? Doktorgradsstipendiat Sandra Lødeng Gluppe ved Norges idrettshøgskole (NIH) starter nå et forskningsprosjekt på temaet. Hun skal først sanke erfaringer fra 600 nybakte mødre, og deretter finne ut hvilken type trening som hjelper dem best, skriver nih.no . Målet i første omgang er å få kontakt med kvinner med store diastaser og så undersøke hvor godt ulike mage- og bekkenbunnsøvel- ser virker på dette. Les mer på nih.no . Vil helst møtes ansikt til ansikt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy