Fysioterapeuten 4-2019

36 FYSIOTERAPEUTEN 4/19 REPORTASJE Forskning viser at musikk har en tilfrisknende effekt på per- soner med ulike plager. Fysio- terapeut Therese Hanebrekke Slack bruker det på parkinson- pasientene sine. TEKST Anne Kristiansen Rønning FOTO Arne Hjorth Johansen, Firdaposten fysioterapeuten@fysio.no – JEG LIKER MUSIKK , men har ingen spesielt musikalsk bakgrunn, smiler fysioterapeu- ten, som er ansatt i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Hun har nå fått ny inspirasjon og kunnskap gjennom å delta i opplærings- programmet «musikkbasert miljøbehand- ling» i regi av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. – Vi har to musikkterapeuter ansatt i kommunen, og det var en av dem som for- talte at det skulle være et slikt opplærings- program i Florø. Jeg var så heldig at jeg fikk melde meg på, sier Slack. Kursleder var Audun Myskja og Helene Waage. Myskja er overlege og spesialist i all- mennmedisin, og har en doktorgrad innen temaet musikk i eldreomsorgen. Waage har musikkutdanning på masternivå fra Nor- ges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo (UiO), samt kurs og utdanninger innen te- rapeutisk musikk og helse. – Om lag 30 personer deltok, fra vår kommune og nabokommuner. Mange av deltakerne jobber med eldre pasienter. Jeg fikk mange gode tips om hvordan musikk og rytme kan brukes i ulike sammenhenger for å oppnå respons, sier Slack. Gruppe for parkinsonpasienter Det hun var på utkikk etter, var gode råd om hvordan man kunne bygge opp en musikk- og bevegelsesbasert behandlingsgruppe for parkinsonpasienter. – Vi har en del eldre med Parkinsons syk- dom i Florø, som vi etter min mening ikke hadde et godt nok tilbud til. Jeg hadde lest, og også erfart, at musikk og rytme er veldig positivt for disse pasientene. Da opplæringsprogrammet, som besto av tre samlinger på noen dager hver, var un- nagjort, gikk fysio- og ergoterapiavdelingen i kommunen i gang med et åtte ukers tre- ningstilbud for denne målgruppen. Ergo- og fysioterapistudenter var med og veiledet. Musikkterapeuten var en god samarbeids- partner. – Ti deltakere med en gjennomsnittsal- der på 71,8 år var med i gruppa. Treningene foregikk over åtte uker, to ganger i uka, med hovedfokus på musikk og rytme. Alle ble kartlagt før og etter gruppetilbudet, med FES-I (Redsel for å falle), COPM (Canadian – MUSIKK er noe alle fysioterapeuter bør ha i verktøykassa PARKINSON Therese Hanebrekke Slack har fått mange gode tips om hvordan musikk og rytme kan brukes i behandlingsgrupper for parkinsonpasienter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy