Fysioterapeuten 4-2019

FYSIOTERAPEUTEN 4/19 37 Occupational Performance Measure) og SPPB (Short Physical Performance Battery test), forteller Slack. De kartla også musikkpreferansen til del- takerne før de startet opp. Balanse, styrke, koordinasjon og bevegelse – Evalueringen ble nylig ferdig, og vi ser at deltakerne har fått økt livskvalitet gjennom å være på en sosial arena med likemenn. De har fått bedre mestringsfølelse av å delta, og vi ser en signifikant forskjell i fysisk nivå hos de fleste, ut fra hva de klarer å prestere i gruppetimene. – I begynnelsen trengte de en pause mel- lom nesten hver øvelse, mens de mot slut- ten klarte å ta flere øvelser uten hvile. Selv de enkleste balanseøvelsene var utfordrende i starten, men nesten alle klarte de vanske- ligste mot slutten. I evalueringen trakk deltakerne frem hvor viktig det sosiale er, å kjenne en tilhø- righet og møte likesinnede. – Det gjorde dem trygge på å utfordre seg selv. De fleste opplever dessuten at de har fått bedre balanse, styrke, koordinasjon og bevegelse. De rapporterer at hverdagslige gjøremål, som for eksempel husarbeid, går lettere enn før. Enkelte sa at de klarte å gå lengre, og en hadde faktisk vært på fjelltur etter oppstarten av gruppa. – Musikk er et sterkt verktøy Fysioterapeuten mener at musikken gjør noe med deltakerne, som hun ikke tror hun kunne ha oppnådd bare ved hjelp av in- struksjon av øvelser. – Musikk påvirker både fysisk og psykisk. Det demper angst, gir energi og motivasjon. Riktig valg av rytme og musikk kan hjelpe på tempo ved gange og igangsetting, noe Opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB) n Nord universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde Kors Sykehjem har siden 2015 stått bak opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB) med integrert bruk av musikk og sang til helse- og omsorgstjenestene. Opplæringsprogrammet er delt inn i tre ulike opplæringer: • ABC Musikkbasert miljøbehandling • Samlingsbasert kurs • Musikkbasert miljøbehandling 15 studiepoeng. Kilde: kulturoghelse.no ENGASJERT – Det er absolutt en fordel om flere fysioterapeuter får større kunnskap om hvilken effekt musikk kan ha på ulike typer brukere. Det er også viktig å få dokumentert hva som kan fungere og ikke i journalen, for hver enkelt bruker, sier Therese Hanebrekke Slack.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy