Fysioterapeuten 4-2019

FYSIOTERAPEUTEN 4/19 5 aktuelt I Ålesund jobber 22 av 36 av- talefysioterapeuter på deltids- hjemler. – Frustrerende, sier flere. De deler skjebne med nesten halvparten av landets avtalefysioterapeuter. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no FRA lokalene i Ålesund sentrum har fysio- terapeutene Joakim Sund og Mona Amri vakker utsikt over Brosundet og bygninger i jugendstil. Ser de ut vinduene på andre si- den, fra treningssalen, ser de over på rådhu- set i Ålesund. Der har de i flere år prøvd å få gjort noe med deltidshjemlene til en rekke av byens selvstendig næringsdrivende fysio- terapeuter med kommunal driftsavtale. – Flere er lei, frustrerte og føler på en håpløshet. Nå vurderer vi å aksjonere og ikke jobbe mer enn hjemmelen tilsier, sier Joakim Sund, som er kontaktperson for fy- sioterapeutene i byen. Avtalefysioterapeutene i Ålesund er ikke alene om å slite med en stor andel deltids- hjemler. Nesten halvparten av landets avta- lefysioterapeuter har en deltidshjemmel (se faktaboks), ifølge KOSTRA-tall fra 2017. Nesten hver femte har 50 prosent eller lavere driftstilskudd. Bare om lag ti prosent med delttidsavtale oppgir at de arbeider mindre enn 36 timer per uke. Det kom fram i en spørreundersøkelse som Norsk Fysioterape- utforbund (NFF) gjorde i fjor blant avtale- fysioterapeuter før takstforhandlingene med KS om ASA 4313. Taper per time – Jeg har nå 75 prosent driftstilskudd, men jobber fullt og mer enn det. Da jeg kom til Ålesund for tre år siden, fikk jeg en hjemmel på 62,5 prosent. Siden har jeg måttet søke Lei av å ikke få fullt driftstilskudd LEI Barnefysioterapeut Maria Therese Heltne (til venstre) og fysioterapeutene Mona Amri og Joakim Sund i Ålesund har deltidshjemler og har lenge jobbet for å få fullt driftstilskudd. Nå vurderer de å jobbe privat utover den prosenten de har i hjemmelen. Men for barnefysioterapeuten er det ikke noe privat marked i byen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy