Fysioterapeuten 4-2019

8 FYSIOTERAPEUTEN 4/19 AKTUELT I Larvik i Vestfold fikk de fra 2018 løftet alle avtalefysiote- rapeutene som ønsket det, opp på 100 prosent driftstilskudd. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no I ALT 15 av 33 fysioterapeuter jobbet på 50, 60 eller 80 prosent driftstilskudd. Etter flere års arbeid fikk de tillitsvalgte politikerne til å bevilge 1,7 millioner kroner i friske midler for å øke hjemlene. Elleve fysioterapeuter fikk økt driftstilskuddet, mens fire ønsket å beholde deltidshjemmelen. – Mitt råd er å gå tjenestevei og ikke rett på politikerne. Vi jobbet med å informere og få forankret dette fra nivå til nivå i kommu- neapparatet. Ordningen med driftstilskudd er komplisert og ikke så lett å forstå for an- dre. Vi viste lederne tall fra tidstakstene fra Helfo over flere år, sier tillitsvalgt Alexander Thorgersen. Kjørte på samhandlingsreformen Da de fikk saken helt opp til rådmannen, var innstillingen hans til kommunestyret avslag – «dette har vi ikke råd til». Da saken var til behandling i helsekomitéen, møtte avtalefy- sioterapeutene mannsterke opp på tilhører- benken for å vise engasjement og for å gjøre det mulig for politikerne å snakke med dem i pausen. – Det som nok gjorde utslaget, var at vi hadde fysioterapiplan under utarbeidelse og de nye utvidede avtalene skulle brukes for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Vi argumenterte med hvor- dan vi avtalefysioterapeuter kunne spare kommunen for tusener av kroner for hver pasient som ikke blir liggende. I tillegg un- derstreket vi det med å geografisk dekke opp hele den langstrakte kommunen med fysio- terapitjenester. Vi hadde også vært i kontakt med høringsinstanser som brukerorganisa- sjoner, så de backet oss, sier Thorgersen. Gikk enstemmig mot rådmannen Det endte med at politikerne enstemmig gikk mot rådmannen, og vedtok å øke hjem- lene til alle som ønsket det fra 2018. – Da var det feststemning her, sier Thor- gersen. Birgit Pedersen som leder avdelingen for ergoterapi, fysioterapi og hjelpemidler i Larvik kommune, sier at fra hennes ståsted handlet dette mye om bedre tjenester til inn- byggerne. – Jeg så at mye av tiden på møtene våre gikk med til å diskutere hjemlene, istedenfor faglig utvikling. Etter at vi fikk ordnet opp i driftstilskuddene er det blitt en merkbar forskjell – nå diskuterer vi fag og faglig ut- vikling, sier hun. n Her fikk alle tilbud om fullt driftstilskudd FRISKE MIDLER Avtalefysioterapeut og tillitsvalgt Alexander Thorgersen tok kampen om å få fulle driftstilskudd til alle gjennom nivå etter nivå i kommuneapparatet i Larvik og helt opp til politikerne. Der kronet de kampen med seier – politikerne bevilget friske midler. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy