Fysioterapeuten 4-2019

FYSIOTERAPEUTEN 4/19 9 Samtlige av NFFs regioner har nå vedtatt resolusjoner hvor de ber NFF boikotte WCPTs verdenskongress i Dubai 2021. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no UTSPILLET fra Etisk utvalg tidligere i vinter om det problematiske ved Dubai som kon- gressby har dermed fått bred støtte i orga- nisasjonen. Alle de fem regionene i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) hadde kon- gressen i Dubai som diskusjonstema på sine respektive årsmøter. – Et tydelig signal Regionene reagerer på at ikke alle land som er medlem av World Confederation for Physical Therapy (WCPT) får lov til å delta på ver- denskongressen om to år, fordi de nektes innreise- visum til De For- ente Arabiske Emirater. Region- ene reagerer også på bruddene på menneskerettig- heter, og mener det ikke er forenlig med NFFs yrkesetiske regler å delta. – Et tydelig signal fra medlemmene, kommenterer forbundsleder Fred Hatle- brekke i NFF. Han sier at det nå gjenstår å se om det blir en resolusjon på hovedlandsmø- tet i november. NFFs forbundsstyre sendte i fjor høst et protestbrev til WCPT s ammen med Danske Fysioterapeuter. Også svenskene har reagert på valget av Dubai som kongressby. Yrkesetiske retningslinjer I Region Nord skriver de blant annet i sin re- solusjon: «NFF har vedtatte yrkesetiske ret- ningslinjer, som vi ønsker skal være en stan- dard for våre medlemmer. NFF bør derfor som organisasjon gå foran med et godt ek- sempel og praktisere disse etiske verdiene.» NFFs yrkesetiske retningslinjer sier føl- gende: «Fysioterapeuten skal i sin virksom- het ha respekt for grunnleggende mennes- kerettigheter og humanistiske verdier. Disse verdiene omfatter prinsipper om medbe- stemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet.» Les mer på fysioterapeuten.no. n Alle NFF-regionene går for Dubai-boikott Totalforhandler Bli forhandler og få opptil 30% rabatt ! Bli forhandler og få opptil 50% rabatt ! Produsert iCanada Beige Gul Rød Grønn Blå Sort Lett Tung G5 Fleximatic NYESTE GENERASJON INNEN LASERTEKNOLOGI DEN BESTE PÅMARKEDET Løft, vri, snurr, strekk og trykk - og det holder seg på huden i opptil ti dager ENKEL Å BETJENE Trenger din klinikk bedre luftkvalitet? ACA Luftrensere er testet og tilpasset norske forhold og har den beste kvalitet på filtre! NYHET NYHET

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy