Fysioterapeuten 4-2020

10 FYSIOTERAPEUTEN 4/20 KORONAVIRUSET Desember 2019: Flere blir syke i Kina. Årsaken viser seg å være en ny form for koronavirus. 26. februar: Koronaviruset blir for første gang påvist i Norge, hos en kvinne i Tromsø. 1. mars: Det innføres nye regler for helsepersonell over hele landet. De må i karantene i 14 dager om de har vært i områ- der med «vedvarende smitte» utenlands. 6. mars: Flere sykehus innfører reiserestriksjoner for helsepersonell både uten- lands og innenlands. NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapeuter må avlyse en konferanse. Dagen derpå er 173 personer bekreftet smittet i Norge, ifølge VG. 11. mars: Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer at korona er en pandemi, med 118.000 mennesker smittet og 4.300 døde. Tre dager tidligere kom den første sykehusinnleggel- sen i Norge. Forbundsstyret i NFF vedtar å avlyse alle fysiske møter og kurs ut april. n n n n n Da fysioterapeutene slukket lyset NOEN dager tidligere hadde Norge gått inn i en annerledes, spesiell hverdag. Koronavi- ruset hadde fått regjeringen til å stenge sko- ler, barnehager, treningssentre og svømme- haller. Fysioterapeutene hørte statminister Erna Solberg si: – I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tilta- kene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig. Formålet var å hindre spredning av koronaviruset og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Samtidig ble forvirringen stor: skulle fysio- terapiklinikkene stenge eller ei? De kom- mende dagene opplevde Fysioterapeuten noe av den største pågangen på nettsiden og kommentarfeltene noensinne. Da klinikkene ble stengt fra mandag 16. mars, var det en lettelse for mange å få en avklaring. Samtidig kom nye bekymringer; hvordan skal det gå økonomisk? Og hvor- dan skal vi få fulgt opp pasientene? Fastlønte fysioterapeuter måtte kort tid et- terpå omstille seg til helt nye arbeidsplasser, som smittejegere eller hjelpere på legekontor. På sykehusene måtte fysioterapeuter be- rede seg på å gå med fullt smittevernutstyr og flere måtte behandle andre pasientgrup- per enn de pleide. Da Fysioterapeuten gikk i trykken, var det åpnet for at de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene kunne komme tilbake på klinikkene, om enn med en del hensyn å ta. Hva vil nå skje med ventelistene, og med alle de pasientene som har fått utsatt operasjo- ner og behandlinger på sykehusene? Signalene er sterke om at vi kommer til å få en lang periode framover med tiltak og hensyn. 2020 vil bli stående som et histo- risk år for fysioterapeutene. På de neste fire sidene kan du lese om utviklingen og kon- sekvensene underveis i de første fem ukene under koronakrisen. n Like tomme som treningsrommene og behandlingsrommene følte de seg. Mandag 16. mars måtte fysioterapeuter slukke lysene på klinik- kene sine og gå hjem til en usikker tilværelse. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no STORTINGET Helse- og omsorgsminister Bent Høie redegjør for Stortinget om koronaviruset. Foto: Stortinget

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy