Fysioterapeuten 4-2020

FYSIOTERAPEUTEN 4/20 11 12. mars: Regjeringen innfører det de kaller «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid». Barnehager og skoler blir stengt, og en rekke virksom- heter må stenge. Vi får det første dødsfallet på grunn av korona i Norge, mens over 800 er smittet. 13. mars: Noen kommuner stenger fysioterapiklinikkene, andre ikke. Helsedirekto- ratet skriver at virksom- heter som driver med massasje må stenge, og ordlyden tolkes ulikt. NFF ber Helsedepartementet om en avklaring. n n 14. mars: «All time high» på kommentarer på Fysioterapeutens Facebookside. Usik- kerheten om fysioterapeutene kan eller bør holde praksisene sine åpne, er stor. Helsedirektoratet sier på kvelden at NFF har tolket riktig: fysioterapiklinik- kene kan holde åpent. Denne uttalelsen kritiseres av mange fysioterapeuter. Regjeringen sier at de vil stenge Norges grenser. 15. mars: NFF ber fysioterapeutene om å bare ta kritisk nødvendig behandling. Flere institutter sier at de vil stenge frivillig. Sent på kvelden kommer beskjeden fra Helsedirektoratet: Alle klinikker skal stenge ved midnatt og holde stengt i elleve dager. n n Raufoss Fysioterapi stengte tre- ningsrommet for gruppetimer og egentrening 11. mars. De neste dagene ble det full forvirring om in- stitutter skulle og burde stenge helt. FYSIOTERAPEUTER i flere kommuner fikk 12. og 13. mars beskjed av kommuneledel- sen om at de måtte stenge klinikkene, mens andre kommuner sa de kunne holde åpent. Lørdag 15. mars sa Helsedirektoratet at fy- sioterapeutene ikke var omfattet av vedtaket 12. mars, og fortsatt kunne ta imot pasien- ter. Kommentarfeltene på Facebook kokte. Mange mente det ble etisk vanskelig i disse koronatider, at mye av behandlingen ikke er livsnødvendig, og at de ikke ville klare å ha gode nok smitteverntiltak. Stengte frivillig Søndag 15. mars oppfordret NFF fysiotera- peutene til å utsette all behandling som ikke er kritisk nødvendig. Hallgeir Lockertsen og kollegaene på Narvik Helseklinikk bestemte seg samme dag for å stenge instituttet. – Det er en etisk beslutning, det blir altfor mange usikkerhetsmomenter ved å holde åpent. Om vi bare skal ta inn de pasientene med størst behov, så kan det også være de pasientene som er mest sårbare om de blir smittet, sa Lockertsen. Fysioterapeuten i Narvik mente at NFF burde ha påvirket Helsedirektoratet til å vedta stenging. Da kunne det bli lettere å be om økonomisk kompensasjon senere, mente han. Ikke myndighet til å stenge Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysiote- rapeutforbund (NFF) sa at hadde hun hatt myndighet til det, ville hun ha bedt om at instituttene holder stengt de neste to ukene. Men det er det bare helsemyndighetene som kan gi ordre om, understreket hun. n Full forvirring rundt stenging av institutter n Alle fysioterapiklinikker må holde stengt fra 16. mars for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset, vedtok Helsedi- rektoratet på kvelden 15. mars. Det ble gjort unntak for de som har behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Vedtaket gjaldt i første omgang til 26. mars. – Jeg er glad og lettet over føringene vi endelig har fått, sa NFF-leder Gerty Lund. Helsedirektoratet stengte fysioterapiklinikkene Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy