Fysioterapeuten 4-2020

12 FYSIOTERAPEUTEN 4/20 KORONAVIRUSET 16. mars: Regjeringen kommer med sin første økonomiske krisepakke. Fysioterapeu- ter som blir permittert får full lønn i 20 dager. De som driver enkeltper- sonforetak kan få opptil 80 prosent av inntekten erstattet etter 17 dager uten inntekt. 18. mars: En rekke helseforetak går ut i sosiale medier og oppfordrer fysio- terapeuter og annet helsepersonell til å registrere seg for å steppe inn når de trenger mer hjelp. Norsk Fysioterapeutforbund lover at så mange som 10.000 fysioterapeuter melder seg til tjeneste i kampen mot koronaviruset. 21. mars: Nesten 2.200 personer her til lands har testet positivt for koronaviruset, ifølge tall fra VG. Sju er døde. Flere kommu- ner begynner å omdisponere fastlønte fysioterapeuter til blant annet å bistå på legekontor, på koronatelefon og til å lete opp nærkontakter til smittede. 23. mars: Fysioterapeutene får takst for video- og telefonkon- sultasjoner, som skal gjelde til 1. september. n n n n Fysioterapeut Kaia Marie Nico- laisen følte en rar distanse til koronapasientene hver gang hun måtte inn i fullt beskyttel- sesutstyr i midten av mars. NICOLAISEN jobber på infeksjonsmedisinsk sengepost på Ullevål, Oslo universitetssyke- hus. – Det er uvant for pasienten med beskyt- telsesutstyret, det eneste de ser er øynene mine. Ansiktsuttrykkene mine blir borte. Masken gjør at jeg må snakke langsommere og tydeligere for å bli oppfattet. Pasienten kan oppleve seg som enda sykere og synes det er skummelt å være en som andre må be- skytte seg mot, sa Nicolaisen i mars. Den nye normalen En måned senere sier Nicolaisen at hun ikke lenger tenker over at hun går med fullt smit- tevernutstyr. – Nå er det å gå med slikt utstyr blitt den nye normalen. Vi har de siste ukene vært fire til fem fysioterapeuter som bare jobber med koronapasienter. Det blir både varmt og slit- somt å gå med utstyret hele dagen. Men vi er ikke der at vi unngår å drikke før vakt for å unngå å gå på do og dermed måtte skifte alt smitteutstyret, sier hun. Fikk ikke laget videoer Fysioterapeutene planla i midten av mars å lage instruksjonsvideoer rettet mot pasien- tene, om teknikker for å få kontroll på kraf- tig hoste og lette respirasjonsarbeidet. Dette har de ikke fått gjort ennå. – Men vi har laget en video om hvordan legge pasienter i mageleie, for intern undervis- ning, sier Nicolaisen. Fysioterapeutene på OUS har også laget en kunnskapspakke med det som finnes av forskning på og behandling av koronapasi- enter, i tillegg til de erfaringene de har gjort seg så langt. Omdisponerte i kommunene I mars kom flere endringer for de fastlønte fysioterapeutene. Flere ble omdisponert. Noen ble satt til å organisere et legekontor for pasienter med luftveissymptomer, andre til å spore opp nærkontakter til smittede personer, og noen til å svare på kommunens koronatelefon. n Kaia var blant de første til å behandle koronapasienter n Samme dagen som klinikkene måtte stenge, vedtok Stortinget en krisepakke som omfatter selvstendig næringsdrivende. Klinikker som drives som AS kunne per- mittere alle ansatte, og permitterte skulle få full lønn i 20 dager. Arbeidstiden måtte være redusert med minimum 40 prosent. De som driver enkeltpersonforetak skulle ha krav på 80 prosent lønn 17 dager etter at de mistet sin inntekt, begrenset til knapt 600.000 kroner i årsinntekt. KS anbefalte at fysioterapeuter med kommunal avtale skulle fortsette å få drifts- tilskudd mens instituttene var stengt. Fysioterapeuter fikk krisepakke SMITTEVERN Fysioterapeut Kaia Marie Nicolaisen (til høyre) på Oslo universitetssykehus Ullevål demonstrerer riktig påkled- ning av smittevernutstyr til kollega, spesialfysioterapeut Heidi Bunæs-Næss. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy