Fysioterapeuten 4-2020

20 FYSIOTERAPEUTEN 4/20 PRIORITERINGSNØKLER Det kan være mer hensikts- messig å ha to prioriterings- trinn istedenfor fire for av- talefysioterapeutene, mener forskere. Avtalefysioterapeut Alexander Thorgersen er skep- tisk. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no EN ny studie viser at avtalefysioterapeuter prioriterer i to trinn, og ikke fire, slik priori- teringsnøkkelen legger opp til. – Fysioterapeuter med driftstilskudd gjør en god jobb med å prioritere i vår studie, og de begrunner valgene bra. Men vi fant bare to tydelige skiller; at de skiller mellom de pasientene som må tas raskt, og de som kan vente. Fysioterapeutene vurderte ganske likt rundt nyopererte og de som nettopp var utskrevet fra spesialisthelsetjenesten. De får tilbud innen tidsfristen. Men ellers var det ikke helt lik praksis på om pasienter havnet på prioritet 1 eller 2, det var ikke noe ty- delig skille. Det var heller ikke noe tydelig skille mellom prioritet 3 og 4, sier fysiotera- peut Aina Paulsen. Til daglig jobber hun på Ahus, men har ledet FYSIOPRIM-prosjektet «Vondt å vente» sammen med psykomoto- riker og avtalefysioterapeut Gro Askland Øyehaug. Paulsen viser til en annen artikkel fra «Vondt å vente» hvor de fant at de som hadde fått prioritet 2 ventet betydelig len- gre enn pasienter på prioritet 1, selv om det bare er en ukes forskjell mellom disse to i – Bør vurdere to prioriteringstrinn istedenfor fire FOR LITE Avtalefysioterapeut Alexander Thorgersen i Larvik tror det kan bli for grovmasket å ha bare to prioriteringstrinn i stedenfor fire. Han frykter noen pasienter vil få lengre ventetid. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy