Fysioterapeuten 4-2020

FYSIOTERAPEUTEN 4/20 25 – Vi må vurdere summen av røde flagg, og håndtere pasienten etter det, sier Skonn- ord. Er klinikerne enige i forskningen? De antar spriket mellom hva forskning vi- ser og klinikerne gjør, blant annet skyldes at klinikerne ikke alltid er enige med det fors- kningen viser. – Klinikerne har egne meninger og erfa- ringer med behandling som ikke alltid mat- cher funnene i studier. Da kan det være van- skelig å endre praksis. Det er lett å ha større tillit til egne erfaringer enn studier, og det er vanskelig å overprøve egne meninger og erfaringer, sier Grotle. Skonnord mener pasientenes forventin- ger og krav også kan stå i veien for å følge rådene fra forskningen. – Politikerne sier at vi har pasientenes hel- sevesen – altså at pasientene skal bestemme behandling. I tillegg har enkelte forsikringer som gjør at de raskt kan få for eksempel MR, selv om det ikke trengs. Det kan være tøft for en kliniker å stå imot forventningene fra pasienten. En pasient ønsker ofte en quick- fix, fremfor å gjøre en jobb over tid, selv om det er det siste som har best effekt, sier han. For å få forskningsresultater bedre og raskere ut til klinikerne, mener de Helsedi- rektoratet bør oppdatere norske guidelines oftere. Dagens guidelines ble sist oppdatert i 2007. I tillegg mener de at klinikerne i større grad bør involveres i forskning. n Home Tested Ergonomi er like viktigt når du jobber hjemme. Med Travel Kit fra Contour Design får du en ergonomisk arbeidsplass - også når du har hjemmekontor. Prøv gratis i 14 dager. Fakta om ryggsmerter • Ryggsmerter er den mest utbredte sykdoms- byrden i Norge, viser tall fra Folkehelseinstitut- tet • 80 prosent av oss vil oppleve vondt i ryggen i løpet av livet • De fleste ryggplager er kortvarige og har få konsekvenser • Det er vanlig med tilbakevendende smerter. Korsryggsmerter er i økende grad ansett som en langvarig tilstand • Det er sjelden mulig å identifisere en spesifikk årsak – flesteparten av diagnosene er uspesifikke korsryggsmerter • Radierende smerter og radikulopati som følge av nerverotsaffeksjon oppstår i noen tilfeller • 1-5 prosent av korsryggpasientene har en mulig alvorlig underliggende årsak som kan kreve spesifikk behandling

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy