Fysioterapeuten 4-2020

FYSIOTERAPEUTEN 4/20 37 Fysioterapiavdelingen ved Haukeland uni- versitetssjukehus (HUS) har hatt egen be- redskapsplan for pandemi siden svinein- fluensa-pandemien i 2009. Den gangen ble aldri trinnene i beredskapsplanen utløst. Det er veldig annerledes nå. Pandemiplanen ved Fysioterapiavdelin- gen, HUS ble revidert i februar. I tillegg har vi utarbeidet detaljert pandemiplan på lik linje med resten av sykehuset. Denne planen har de siste ukene blitt endret nesten daglig. Koronaviruset/covid-19 førte hurtig til pan- demi, og vi har kommet inn i en nærmest uvirkelig situasjon. Tidlig ute  Bergen kommune var tidlig ute med restrik- tive tiltak for å hindre smitte i befolkningen, Fysioterapi og beredskap i koronaens tid: Erfaringer fra Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Grete Ege , assisterende avdelingssjef, Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitets- sjukehus og masterstudent ved Helsefremmende arbeid og helsepsykologi, Universitetet i Bergen. grete.ege@helse-bergen.no.   Tiina Andersen , spesialfysioterapeut, ph.d., Fysioterapiavdelingen og Nasjonal kompetan- setjeneste for hjemmerespiratorbehandling, Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssyke- hus og Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Else Sterndorff , avdelingssjef, Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjuke- hus. Master of management, Handelshøyskolen BI. Marit Hjellestad , spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte/lungefysioterapi og assisterende avdelingssjef/seksjonsleder Avd. for plastikk-, hånd- og rekonstruktivkirurgi, Nasjonalt brannskadesenter, Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.  Denne fagkronikken ble akseptert 15. april 2020. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.  Artikkelen ble publisert først på nett 16. april 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy