Fysioterapeuten 4-2020

40 FYSIOTERAPEUTEN 4/20 vasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2017;166(7):514- 30. 6. Excellence UNIfHaC. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management https://www.nice.org. uk/guidance/ng592016 [ 7. Lærum EBJIS, K.; Espeland, A.; Haldorsen, E.; Munch- Ellingsen, J.; Nielsen, LL.; Rossvoll, I.; Skouen, J. S.; Stig, LC.; Werner, E. L. . Nasjonale kliniske reningslinjer. Korsrygg- smerter - med og uten nerverotaffeksjon. Formidlingsen- heten for muskel- og skjelettlidelse; 2007. TABELL 2 Forebygging av korsryggsmerter: konklusjoner om effekt og grad av styrke på evidens. Effekt hos voksne Effekt hos barn Trening kombinert med pasientinformasjon Effektivt (moderat kvalitet) Ingen tilgjengelige studier Trening Effektivt (lav kvalitet) Ingen tilgjengelige studier Pasientinformasjon Ikke effektivt (moderat kvalitet) Ikke effektivt (moderat kvalitet) Ryggbelte Ikke effektivt (veldig lav kvalitet) Ingen tilgjengelige studier Innleggssåler Ikke effektivt (lav kvalitet) Ingen tilgjengelige studier Ergonomiske tiltak på arbeidsplassen Ikke effektivt (moderat kvalitet) Ingen tilgjengelige studier Ergonomiske skolemøbler - Effektivt (veldig lav kvalitet) Tabell 2 er en kopi av «Table 1: Evidence of prevention strategies for low back pain: conclusions on effectiveness (and GRADE strength of evidence rating) from syste- matic reviews» fra Foster og medarbeidere (2) TABELL 1 Anbefalt behandling ved uspesifikke korsryggsmerter med/uten radierende smerter og radikulopati uten alvorlig eller progressiv kraftnedsettelse. Akutte korsryggsmerter <6 uker Langvarige korsryggsmerter >12uker Undervisning og selvhåndtering Råd om å forbli aktiv Grunnbehandling Grunnbehandling Pasientinformasjon Grunnbehandling Grunnbehandling Overfladisk varmebehandling Supplerende behandling Utilstrekkelig evidens Ikke-medikamentell behandling Treningsterapi Begrenset bruk enkelte pasienter Grunnbehandling Kognitiv atferdsterapi Begrenset bruk enkelte pasienter Grunnbehandling Manipulasjon Supplerende behandling Supplerende behandling Massasje Supplerende behandling Supplerende behandling Akupunktur Supplerende behandling Supplerende behandling Yoga Ikke tilstrekkelig evidens Supplerende behandling Mindfulness-basert stressreduksjon Ikke tilstrekkelig evidens Supplerende behandling Tverrfaglig rehabilitering Ikke tilstrekkelig evidens Supplerende behandling Medikamentell behandling Paracetamol Ikke anbefalt Ikke anbefalt Ikke-steroide anti-inflammatoriske medikamenter (NSAID) Supplerende behandling Supplerende behandling Muskelavslappende Begrenset bruk enkelte pasienter Ikke tilstrekkelig evidens Selektive noradrenalin-reopptaks-hemmere (anti-depressive medikamenter) Ikke tilstrekkelig evidens Supplerende behandling Anti-epilepsi medikamenter Ikke tilstrekkelig evidens Usikker rolle Opioider Begrenset bruk med forsiktighet enkelte pasienter Begrenset bruk med forsiktighet enkelte pasienter Systemiske glukokortikoider Ikke anbefalt Ikke anbefalt Invasive behandlingsmetoder Epidurale glukokortikoidinjeksjoner (for skiveprolaps med radikulopati) Ikke anbefalt Begrenset bruk enkelte pasienter Kirurgi Diskektomi (for skiveprolaps med radikulopati) Ikke tilstrekkelig evidens Supplerende behandling Laminektomi (for symptomatisk spinal stenose) Ikke tilstrekkelig evidens Supplerende behandling Spinal fusjon (for ikke-radikulær korsryggsmerte med påvist degenerativ disk) Ikke tilstrekkelig evidens Usikker rolle Tabell 1 er en kopi av «Table 2: Overview of intervention endorsed for non-specific low back pain in evidence-based clinical practice guidelines (Danish, US, and UK guidelines)» fra Foster og medarbeidere (2).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy