Fysioterapeuten 4-2020

S FYSIOTERAPEUTEN 1/20 41 informasjon fra NFF Tittel NFFs formidable innsats har blitt lagt merke til. En liten skapning på cirka 100 nanometer 4 Gerty Lund forbundsleder Jeg sitter og reflekterer over hva en liten skapning på mellom 10 og 300 nanometer klarer å få til. Den har satt en hel verden på hodet, tatt livet av over 160 000 men- nesker i verden (per 19. april), gjort >400 000 arbeidsledige i Norge – deriblant flere tusen fysioterapeuter. Vi vet fortsatt ikke når og hvordan dette ender. Alt forårsaket av en liten skapning på mellom 10 og 300 nanometer – for orden skyld; en nanome- ter = en milliarddels meter – eller lettere å forstå = 1 milliondels millimeter. Vi er så utrolig heldige som bor i Norge og har et helsevesen som har taklet utfor- dringene så langt veldig bra. Vi har en regjering og et Storting som er så heldige at de har milliarder på bok som de nå har kunnet gå inn og lage krisepakker for de som rammes økonomisk. Medlemmene i NFF er heldige som har en solid gjeng med dyktige medarbeidere i sekretariatet som har jobbet døgnet rundt i flere uker for å svare ut medlemmenes mange spørsmål. Kurs i lungefysioterapi har vært lagt ut fritt tilgjengelig på fysio.no sammen med masse annet aktuelt fagstoff. Faggruppene har trått til og laget videopodkast om bruk av videokonsultasjoner i samarbeid med Ole Petter Høeg Bøe. Fagpolitikerne har frontet saker for Storting og regjering for å sikre medlemmene rettigheter, enten det gjelder økonomisk kompensasjon for selv- stendig næringsdrivende, smittevern for fysioterapeuter som jobber med covid-19- pasienter, overtidsbetaling for sykehusansatte som jobber med covid-19-pasienter, yrkesskadeerstatning som følge av covid-19, takster for videokonsultasjoner osv. Fordi NFF er en godt organisert organisasjon med 10 000 medlemmer, har vi kunnet gi medlemmene god service og kunne legge ut informasjon fortløpende gjennom denne svært spesielle situasjonen vi har vært i siden begynnelsen av mars. Gjennom Unio som vår hovedorganisasjon har vi kunnet påvirke beslutninger via trepartssamarbeidet mellom regjering, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjo- nene. Den vanskelige tiden har vist viktigheten og nytten av å være fagorganisert og ha en solid og tung organisasjon som NFF. NFFs formidable innsats har blitt lagt merke til og andre fagforbund har søkt til oss for å få hjelp til å forstå føringene som har kommet og bedt oss om råd. Det vil alltid være noen som ikke er fornøyd med innsatsen, men midt opp i alle utfordringene har jeg allikevel virkelig følt at NFF er sterk, stolt og synlig. Tusen takk for innsatsen hver og en av dere!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy