Fysioterapeuten 4-2020

50 FYSIOTERAPEUTEN 4/20 på nett ÅRSABONNEMENT 2020 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2020 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 5.100. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2020 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 5 15/05 10/06 6 02/08 28/08 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.100 TRYKK Ålgård Offset AS Tre fysioterapeuter er anmeldt til politiet og seks har mistet retten til å drive for trygdens regning. Tilsammen ti fysioterapeuter måtte betale tilbake refusjons- penger, oppsummerer Helfo etter en kontroll. n «Å utnytte et system basert på tillit… da fortjener man ikke å behandle mennesker.» n «Hva skjer med fysioterapiløyvet da? Drive etisk og faglig forsvarlig?» n «Avvikl hele driftstilskuddsordningen.» Fra bloggen: Kommentert på Facebook: Bransjestandarden kom. Kommer pasientene? Smittevernsveilederen – eller bransjestan- darden for fysioterapeuter i primærhel- setjenesten kom litt tidligere enn fryktet. Frykter pasientene smitte? I disse korona-ukene har vi valgt å stole på myndighetene. Dermed blir det sannsynlig- vis, og relativt sett, enkelt å følge de anbefa- linger og krav som kom fra Helsedirektora- tet i forbindelse med smittevernsveilederen. Men frykter pasientene smitte? Tør de gå ut døra for å møte mennesker de tross alt ikke kan være sikre på at ikke er smittebærere? Hvor redd er man for å bli COVID-syk? I Sverige har ikke fysioterapeuter blitt bedt om å stenge ned sine virksomheter. Men pasienter har vært delvis fraværende i primärvården. I Sverige får man dermed heller ikke redningspakker på samme måte som her hjemme. Nå som fysioterapeuter i primærhelsetjenesten her hjemme har fått lov til å begynne i sitt virke igjen, tror vi det blir færre økonomiske redningspakker tilgjengelig i tiden som kommer. Man må igjen stå på egne ben. Dersom pasientene ikke kommer inn de åpne dørene rundt i fysio-Norge, får mange fysioterapeuter et stort problem. Det svarte økonomiske hullet blir både større og dypere. Dersom korona- smitten øker betydelig de neste ukene, er det en reell mulighet for at primærhelsetjenes- ten, barnehager og småskolen (for å nevne noen) igjen må stenge dørene. Og denne gangen kan det gå skikkelig galt - på alle måter. Samtidig må vi huske på at det er en grunn til at man nå åpnet viktige deler av og funksjoner i samfunnet. Det er en større sjanse for at dette skal gå bra enn at det mot- satte skal skje. Vi er spente på tiden som kommer, og hå- per og tror at dette skal gå helt fint. John Henry Strupstad, fagredaktør Les hele innlegget på fysioterapeuten.no .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy