Fysioterapeuten 4-2021

FYSIOTERAPEUTEN 4/21 19 I forslag til revidert nasjonalbud- sjett, foreslår regjeringen å øke bevilgningene til barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten med hele 28 millioner kroner. Faggruppeleder Ingunn Skogseth-Stevens jubler. – Det er fantastisk at vi får mer penger til å bruke på barnehabilitering. Det betyr at vi kan tilby bedre tjenester til barn med diag- noser, både intensivprogram og i kommu- nene der barna bor, sier Skogseth-Stevens. Hun er leder for faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi i Norsk Fysioterape- utforbund. Faggruppen har tidligere uttrykt behovet for å satse på habiliteringstjenestene i Norge, i stedet for ressurskrevende inten- sive habiliteringstilbud som enkelte barn i dag får dekt i utlandet. – Vi ser at mange såkalt sårbare barn har fått et redusert tilbud i koronatida. Dette grunnet restriksjoner med kohorter og antall lærere per barn. Assistenter for sårbare barn har ofte blitt satt inn som vikarer for klasser ved mangel på personale. I tillegg har det vært redusert oppfølging fra spesialisthelse- tjenesten, sier Skogseth-Stevens. Hun legger til at de fra før vet at habili- teringstilbudet i Norge trenger et løft, og at mange reiser til utlandet for å få habilitering og rehabiliteringstilbud de ikke får i Norge. – Dette er belastende og kostbart og bi- drar til store sosioøkonomiske forskjeller. Vi har derfor lenge ment at det er bedre å få penger til å bygge opp kunnskapsbasert og gode tilbud i Norge, sier Skogseth-Stevens. Også forbundsleder Gerty Lund er for- nøyd med regjeringens ønske om å satse mer på barn. n Norske fysioterapeuter er den yrkesgruppen med færrest smittede i Norge. Samtidig er de en av yrkes- gruppene som tester seg oftest. Det viser tall Folkehelseinstituttet har sam- let fra 18. juli til 18. desember 2020. Oversikten over hvilke yrkesgrupper som er mest utsatt, viser at kafémedarbeidere, bartendere, servitører og taxisjåfører ligger på smittetoppen. Leger ligger omtrent midt på listen (num- mer 12), sykepleiere ligger som nummer 18 og helt nederst finner vi tannlegene og fysio- terapeutene. I alt 22 yrkesgrupper er målt. I alle yrkesgrupper er de fleste som er smittet, bosatt i Oslo. Cirka halvparten av fysioterapeutene som er smittet bor i Oslo. Studien sier ingenting om hvor eller av hvem de ulike yrkesgruppene er smittet. På listen over hvem som oftest tester seg, ligger fysioterapeuter som nummer to, kun slått av legene. Sykepleierne ligger rett bak fysioterapeuter og barnehagelærere. Forbundsleder Gerty Lund er stolt over innsatsen til fysioterapeutene. – Fysioterapeuter legger ned en enorm innsats for å sørge for gode smitteverntiltak både for seg selv og for pasientene. Jeg er im- ponert, sier Lund. n Trenger du en erfaren fysioterapeut som vikar? • Har jobbet som privatpraktiser- ende fysioterapeut med driftstil- skudd i 32 år • Tar jobber i hele Norge - fra Lindesnes til Svalbard • Stiller på kort varsel • Kan jobbe privat, som avtale- fysioterapeut eller vikar for fast ansatte Epost : kanwalarora1949@gmail.com Telefon : 90 67 33 27, Kanwal Arora ANNONSE Regjeringen vil gi millioner til barnehabilitering – faggruppeleder jubler Få fysioterapeuter er smittet av covid-19 JUBLER Faggruppeleder Ingunn Skogseth-Stevens er fornøyd med at regjeringen vil gi mer til barne- habilitering. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy