Fysioterapeuten 4-2021

FYSIOTERAPEUTEN 4/21 21 Fysioterapeut Joakim Halvorsen jobber ved forsterket re- habiliteringsenhet på Aker sykehus. Han har en master i muskel- og skjelettlidelser, og er en forkjemper for å be- nytte forskningsresultater som utgangspunkt for best mu- lig behandling. Martin Moum Hellevik er fysioterapeut ved CatoSente- ret, og har en master i klinisk nevrologisk fysioterapi. Han snakker lenge og varmt om det han betegner som optimal fysioterapi, og at forskning må lede vei. Sammen med Jennifer L. Moore fra USA har de skrevet artikkelen «Den gylne middelvei innen nevrologisk fysio- terapi», se side 60. En artikkel som tar opp dilemmaet: Gir fysioterapeuter optimal og god nok behandling? – Vi ser at det er uhensiktsmessig stor variasjon mellom behandlerne, og at ulike tradisjoner og tanker legges til grunn for behandling av samme type utfordring. Vi ser det i fysioterapi generelt og innen behandling av nevrologiske pasienter spesielt, sier Halvorsen. Ønsker debatt Verken han eller Hellevik vil fordømme noen, eller snakke negativt om kolleger. Deres håp er å skape debatt om hva fysioterapeuter skal legge til grunn – ta utgangspunkt i – for å gjennomføre en optimal behandling. En debatt om hvorfor fysioterapeuter skal velge som de gjør? – Skal vi bevege oss videre, må vi redusere uhensikts- messige variasjoner i praksis. Vi må følge med i timen, ta inn nye funn fra forskning samt våge å endre praksis selv om vi helst ønsker å gjøre som vi alltid har gjort. Vi må ha øynene åpne, stille spørsmål når det er nødvendig og ville hverandre vel. Vi må hjelpe hverandre til å bli bedre. Halvorsen og Hellevik snakker nærmest på innpust og utpust. De er vant til å ha diskusjoner seg imellom. Denne vårdagen i hagen til CatoSenteret tar de diskusjonen med Fysioterapeuten til stede. Også det mener de er nødvendig. Det er ikke nok at noen få fysioterapeuter sitter på hver sin klinikk og diskuterer fag. Det må ut til de brede lag. Selv om det er betente temaer. Ja, kanskje spesielt når det er betente temaer. – Ved å følge med på forskning som for eksempel viser hvilke aktive ingredienser som påvirker funksjonsforbe- dringene best, kan vi gi et mer optimalt behandlingstilbud. Klarer vi det, sørger vi for at pasienten har grunnlag for raskere og bedre utvikling. Vi kan bremse negativ utvik- ling og vi kan blant annet sørge for at pasientene kan bo hjemme lenger. Det er samfunnsøkonomisk og ofte det pa- sienten selv ønsker. De snakker raskt begge to. Likevel er det overveid. – Vi er helsepersonell og må basere vår behandling på vitenskap. På evidensbasert kunnskap. I tillegg er det selv- sagt uhyre viktig at vi tar individuelle hensyn og vurderer hvert enkelt tilfelle spesielt. Det er vår spisskompetanse, og den skal vi selvsagt bruke. Må bevege oss De advarer samtidig mot å stå stille. At fysioterapeuter fortsetter i det samme gamle sporet. At de stoler for mye på gamle erfaringer og tradisjoner, og at de i for liten grad våger å teste noe nytt. Noe som er forsket på. Noe som be- viselig har effekt. De mener det er viktig å våge, blant annet for å sikre et godt pasientforløp. Hindre at fysioterapeuter sinker utvik- lingen og forbedringen til en pasient. Sørge for at hvert mi- nutt, hvert kvarter, hver time og et helt behandlingsløp er Er behandlingen fysioterapeuter gir god nok? Hvert år behandler norske fysioterapeuter flere tusen pasienter. Men er behand- lingen de gir god nok? Tar den utgangspunkt i evidensbasert kunnskap, eller preges den i for stor grad av hva den enkelte terapeut selv anser som best behandling? TEKST Irene Mårdalen, im@fysio.no Vi er helsepersonell og må basere vår behandling på vitenskap. På evidensbasert kunnskap.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy