Fysioterapeuten 4-2021

36 FYSIOTERAPEUTEN 4/21 Doktorgradsstipendiat Kristine Grimen Danielsen skal undersøke effekten av somatokognitiv terapi for kvinner med provosert vestibulodyni – eller langva- rige underlivssmerter forbundet med samleie. TEKST Irene Mårdalen FOTO Bo Mathisen Det antas at 6-19 prosent av alle kvinner i fertil alder har langvarige smerter i underlivet. Smerter det er vanskelig å snakke om. Smerter de ikke helt vet hva skyldes. Cirka halvparten – trolig – har blitt misbrukt fysisk, psykisk eller seksuelt. Norsk metode Førsteamanuensis Gro Killi Haugstad og hennes kolleger ved OsloMet og Rikshospitalet utviklet metoden somato- kognitiv terapi på begynnelsen av 2000-tallet. En terapi- form som forener fysisk og mental behandling hos fysiote- rapeut. I tillegg trener kvinnene hjemme. Nå tar Danielsen og hennes forskningsgruppe kunnska- pen videre. I en randomisert kontrollert studie over fire år, skal i alt 130 kvinner med provosert vestibulodyni delta. Halvparten av dem får somatokognitiv terapi. De andre får tradisjonell behandling. Det gjennomføres også kvalitative intervjuer med et utvalg av deltakerne. Kvinnene henvises til studiene fra gynekologer etter di- agnostiske kriterier. – Helt siden jeg studerte mensendieck, har jeg vært opptatt av pasienter med langvarige underlivssmerter. Jeg fordypet meg i temaet da jeg tok min master. Nå sponser Skal se på effekten av somato- kognitiv terapi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy