Fysioterapeuten 4-2021

FYSIOTERAPEUTEN 4/21 7 Fysioterapeutforbund innbyr til kongress i mars 2022. Jeg vil, hvis alt går etter planen, være blant tilhørerne på nettopp den workshopen. Fordi de setter miljøvennlig fysioterapi også inn i en større sammenheng. De snakker om hva hver enkelt fysioterapeut kan gjøre bedre; som å være enda mer ute, og bruke færre plastkopper. I tillegg snakker de om hvilke tanker du som fysioterapeut bør legge til grunn for å ta de be- handlingsvalgene du tar sammen med din pasi- ent. Som å forstå at helse og miljø hører sammen i en symbiose. Som å forstå at økonomisk vekst har sin pris. Som å forstå at ultralyddiagnostikk kanskje bør velges bort, hvis du ønsker å bidra til en bedre klode både nå og senere. Og kanskje er alle disse valgene også til beste for pasientene. Kanskje er det slik at miljøvennlig fy- sioterapi er det pasientene ønsker og trenger. Det vet vi for lite om, men bør være interessant å dyp- dykke i for fysioterapeuter som ønsker å forske. Spesielt interessant synes jeg det blir når Maric og Sudmann innbyr til samtale og dialog. De sitter ikke med fasiten om hva som bør gjøres, sier de. Derfor inviterer de deg og oss alle med på laget for å drodle. Diskutere. Meisle ut hva miljøvenn- lig fysioterapi er, hvorfor vi eventuelt skal innføre det og ikke minst hvordan og når? Fysioterapeuten ønsker å være med på den drod- lingen og meislingen. Vi stiller våre spalter til dis- posisjon, og blir med på reisen. PS Fysioterapeuten trykkes i et miljøvennlig trykkeri. Det betyr at vi kan merke tidsskriftet med Svanemerket, som Grønt Punkt og PEFC sertifisert (bærekraftig treproduksjon). I tillegg trykkes det i Norge, og er noe av det nærmeste vi kommer kortreist. Filip Maric og Tobba Therkildsen Sudmann setter ordene miljø og fysioterapi sammen. De setter miljøvennlig fysioterapi inn i en større sammenheng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy