Fysioterapeuten 4-2021

Nå ser vi hvor viktig det er å være organisert Når dette nummeret av Fysioterapeuten kommer ut har det gått en stund siden vi sang «Kom mai du skjønne milde». Mai måned starter med arbeiderenes internasjonale kampdag. I år, mer enn noen gang, ser vi verdien av å være organisert og verdien av den nor- ske modellen og trepartssamarbeidet. 1. mai markerer samhold og styrke for å bevare og utvikle et godt ar- beidsliv med medbestemmelse og tillit. Organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere er en av bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen. Høy organisasjonsgrad og godt partssamarbeid er effektive virkemidler for å oppnå forpliktende samarbeid om nødvendig omstilling og endring. Medbestemmelse gjennom tillitsvalgte er viktig for å sikre dette. Så takk til alle våre tillitsvalgte, ledere og medlemmer som hver dag jobber for å synliggjøre faget vårt, bi- drar med sin kompetanse i partssamarbeid og bidrar til systematisk kvalitetssikring og utviklingsarbeid på sine arbeidsplasser. Vi vet at organisatoriske faktorer som ledelse, tilrettelegging, arbeidstid, medvirkning, organisering, selvbestemmelse og opplæring kan være store utfordringer i et arbeidsmiljø. Fysioterapifaget handler om kompetanse og samhand- ling gjennom hele livsløpet. Vi vedtok på Landsmø- tet i 2019 å prioritere arbeid og helse som en av tre helsepolitiske satsningsområder i landsmøteperioden, sammen med folkehelse, habilitering og rehabilitering. Tall fra NAV i fjerde kvartal i 2020 forteller at det var nær tre millioner tapte dagsverk som skyldes muskel- og skjelettlidelser. De tapte arbeidstimene er en bety- delig kostnad for samfunnet og virksomheter, og kan med riktig forebyggende briller nyttes på en klokere og smartere måte. Vi som fysioterapeuter er sentrale på dette fagområdet og har et klart samfunnsansvar. Kommunehelsetjenesten må nå få et skikkelig løft slik at samhandlingsreformens intensjon fra 2009 kan set- tes ut i livet: «Rett behandling – på rett sted – til rett tid». Vi som fysioterapeuter må hjelpe folkevalgte til å forstå sammenhengen i våre helsepolitiske satsninger, og til å forstå at det å forbygge framfor å reparere er et viktig argument i arbeidet med å redusere muskel- og skjelettplager som er en av de viktigste årsakene til helsetap. Vi har en jobb å gjøre, vi må være synlige for å påvirke og skolere våre fremste folkevalgte helsepolitisk fram mot stortingsvalget 2021. Sissel Hovland Region Sør-Øst Fysioterapifaget handler om kompetanse og samhandling gjennom hele livsløpet. INFORMASJON FRA NFF FYSIOTERAPEUTEN 4/21 77

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy