Fysioterapeuten 4-2022

14 FYSIOTERAPEUTEN 4/22 Gjennomsnittslønnen for en ansatt fysioterapeut i 2021 var 507.263 kroner, viser NFFs lønnsundersøkelse for 2021. TEKST Øystein Eian oen@fysio.no Over 2.300 av NFFs ansatte medlemmer har deltatt i lønnsundersøkelsen for 2021. Det utgjør litt under halvparten av NFFs medlemmer i tariffområdene KS, Oslo kommune, staten, Spekter, NHO og Virke spesialisthelsetjeneste. Tariffoppgjøret 2021 var et mellomoppgjør. I oppgjøret i industrien, det såkalte frontfaget, ble det enighet om en ramme på 2,7 prosent. Det sentrale forhandlingsresultatet i de største tariffområdene var i stor grad i tråd med frontfagsrammen etter mekling og/eller streik. I tillegg ble det i 2021 gjennomført lokale forhandlinger i alle tariffområder unntatt Oslo kommune. Her er noen sentrale funn om ansatte fysioterapeuters gjennomsnittslønn i 2021: • Fysioterapeut (alle områder): 507.263 kroner, en økning på 2,9 prosent fra 2020. • Spesialfysioterapeut (alle områder): 576.651 kroner, en økning på 4,2 prosent fra 2020. • Fysioterapeut i lederstilling (alle områder): 660.263 kroner, en økning på 4,3 prosent fra 2020. • 42 prosent oppgir at de forhandlet om lønn ved ansettelse. Av disse fikk 64 prosent høyere lønn. • 10 prosent av respondentene er midlertidig ansatt, og 92 prosent av disse ønsker fast ansettelse. Av hensyn til personvern har ikke NFF publisert tall for grupper som har fem eller færre respondenter i et tariffområde. NFF tar også forbehold om at tallene som er publisert, kan gi et noe skjevt bilde av gjennomsnittslønnen for enkelte stillingskategorier. n Lønnsundersøkelsen 2021: Dette tjente NFFs ansatte medlemmer i fjor Rettenmener fysioterapeuten fikk utbetalt over en halv millionmer enn hun hadde krav på. TEKST Øystein Eian oen@fysio.no En avtalefysioterapeut på Østlandet er dømt til syv måneders fengsel og til å betale tilbake 546.000 kroner etter det tingretten mener er grovt bedrageri. Den kvinnelige fysioterapeuten er også fratatt retten til å praktisere på det offentliges regning i en periode på fem år. Fysioterapeuten har vært i kontakt med kvinnen. Hun lot seg først intervjue, men trakk senere uttalelsene sine. Helfo fattet mistanke etter at fysioterapeuten mottok høye utbetalinger selv om hun hadde færre pasienter enn andre fysioterapeuter. Kvinnen mottok ifølge dommen refusjon på cirka 1,1 millioner kroner i 2018, mens gjennomsnittet for fysioterapeuter dette året var cirka 440.000 kroner. En gjennomgang av kvinnens kontoutskrifter viser at bankkortet hennes ble brukt i butikker, kafeer og på hotell på tidspunkter hvor refusjonskravene til Helfo tilsa at hun behandlet pasienter. Fysioterapeutens forklaring er at hun har lånt ut bankkortet sitt til venner og bekjente. Tre tidligere pasienter har forklart at en stor andel av behandlingene fysioterapeuten har krevd betaling for, ikke er utført. De skal ha mottatt regning for flere behandlinger per uke, til tross for at de kun hadde fått behandling én gang per uke. Ifølge dommen fakturerte også tiltalte en rekke timer hun selv hadde avlyst. Likedan behandlinger som skal ha funnet sted da to av pasientene var på ferie. Fysioterapeuten tok ikke direkte stilling til skyldspørsmålet, men innrømmet at hun ikke har hatt full kontroll over alle refusjonskrav som er sendt inn til Helfo. Fysioterapeuten sier dommen vil bli anket. Fysioterapeut dømt til fengsel for bedrageri

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy