Fysioterapeuten 4-2022

FYSIOTERAPEUTEN 4/22 15 Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker å prioritere generalistene også i årets takstoppgjør. TEKST Øystein Eian oen@fysio.no NFF leverte sine krav til Helse- og omsorgsdepartementet mandag 9. mai. – Allmennpraktiserende fysioterapeuter (generalistene) bør få et reelt økonomisk løft. Samtidig ønsker NFF naturlig nok også å øke takstene for alle fysioterapeuter med spesialiteter; herunder psykomotoriske fysioterapeuter og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi for å nevne noen. Alle skal få, men vi mener noen bør få mer enn andre. Vi forventer at Helse- og omsorgsdepartementet og KS i år gjør grep for å sikre en bred og god fysioterapitjeneste i kommunene, sier forhandlingsleder Gerty Lund i en nyhetsmelding på forbundets nettsider. – Til pasientens beste Også i fjorårets takstforhandlinger ønsket NFF å løfte allmennfysioterapeutene. Gerty Lund og leder Per Olav Moberg Peersen i NFFs næringspolitiske råd forventer at Helse- og omsorgsdepartementet i år åpner for mer reelle forhandlinger enn det de opplevde i fjor. – Ja, vi forventer at våre argumenter blir lyttet til. Allmennfysioterapeuter har en sentral og viktig rolle i den offentlige helsetjenesten. Det betyr at det er til pasientens beste at vi sørger for at allmennfysioterapeutene får den inntekten og kompensasjonen de ikke har fått tidligere, sier Peersen. Løft for barn og unge Nytt i år er at NFF også ønsker å løfte fysioterapi for barn og unge. Det gjøres ved å utvide bruk av takst D40 til å gjelde for alle fysioterapeuter, uavhengig av kompetanse. – Fysioterapeuter jobber for at barn og unge skal fungere best mulig i hverdagen, med tilrettelegging pa ulike niva. Tidlig intervensjon er et viktig prinsipp ved fysioterapi for barn og ungdom, og ifølge prioriteringsnøklene i kommunene skal barn og unge prioriteres raskt inn. Dette for a bidra til rett utvikling av motorikk, støtte opp under funksjon og bidra til a hindre utenforskap, sier Peersen. Han fortsetter: – Barn og unge er kanskje vår viktigste pasientgruppe. Vi opplever at behovet for å styrke pasienttilbudet for denne gruppen er stort. Dette er kravene • Øke tidstakstene A3 • Utvidet bruk av D40 ved behandling av barn og unge • Kompetansetillegg for fysioterapeuter med takstkompetanse A2k, A8 og A9 på samhandlingstakst • Kompetansetillegg for fysioterapeuter med takstkompetanse A2k, A8 og A9 på gruppetakst • Videreføre EPJ-løftet • Påslag på kompetansetakstene kompetansetakstene • Prosentvis likt påslag på driftstilskudd og takster, samt overføring til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter NFFs forklaringer til kravene Oppgjøret for selvstendig næringsdrivende NFFs krav i takstoppgjøret FORHANDLER NFFs forhandlingsdelegasjon i takstforhandlingene. Fra venstre: Lars Håvard Høgvoll, Per Olav Moberg Peersen, Bente Øfjord, Gerty Lund, Arnhild Skjølberg og Morten Bjerkhaug. Henriëtta U. Richter var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Irene Mårdalen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy