Fysioterapeuten 4-2022

18 FYSIOTERAPEUTEN 4/22 – Mange som pådrar seg en akutt hamstringskade, kan returnere til idrett eller normalt aktivitetsnivå innen relativt rimelig tid, i motsetning til ved for eksempel en korsbåndsskade, som ofte tar opp mot et år eller enda lengre før man er helt tilbake. Likevel er det kjent noen hamstringskader kan få langvarige konsekvenser, og at risikoen for å bli skadet på ny med denne typen skade er høy, forteller Arnlaug Wangensteen. Hun erfarer at mange også i tiden etter skaden plages med tilbakevendende symptomer, som smerte og nedsatt kraft. De kan derfor oppleve at prestasjonsevnen er redusert i lang tid og kanskje aldri blir helt som før. – Skadebyrden ved akutte hamstringskader er i noen idretter, som for eksempel fotball, veldig stor. Det er viktig å komme tidlig i gang med en aktiv rehabilitering basert på gradvis progresjon, for å bedre muligheten for å returnere til idrett så raskt og trygt sommulig, forklarer Wangensteen. Et vanlig problem Hun har en mastergrad i idrettsfysioterapi og en doktorgrad på akutte hamstringskader fra Norges Idrettshøyskole og Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha. Hun jobber til daglig som idrettsfysioterapeut ved Nimi Volvat, hvor hun har hamstringskader som sitt spesialfelt. På klinikken møter hun jevnlig pasienter med slike problemstillinger. Hun beskriver disse skadene som et vanlig problem innen idrett. – Hamstringskader anses som den vanligste akutte skaden i idretter som involverer mye løp opp mot høy hastighet og kraftige, eksplosive bevegelser. Skaden er typisk innen fotball og friidrett. Et fotballag på elitenivå kan forvente at fem til seks løpere pådrar seg en hamstringskade i løpet av en sesong, sier Wangensteen. Hvor utbredt hamstringskader er ellers i befolkningen, er ifølge henne vanskelig å si noe om. – Forekomst utenfor idrettsarenaen er ikke kartlagt i like stor grad. Disse skadene kan også oppstå blant mosjonister eller blant eldre mennesker, ofte i forbindelse med å forsøke å bremse et fall. Type behandling og behov for rehabilitering vil selvfølgelig være avhengig av skadens alvorlighetsgrad, forklarer Wangensteen. Og legger til: – Dessverre er det ikke alle som kommer tidlig i gang med rehabilitering. Er skaden av en mer alvorlig karakter, med sterke smerter og betydelig nedsatt funksjon, vil kanskje pasienten oppsøke legevakten. Her blir det trolig tatt røntgen for å utelukke brudd, men pasienten vil sjelden oppfordres til å søke en videre utredning av sin skade. Resultatet kan bli at pasienten drar hjem og forsøker å skåne skadestedet i god tro om at det er mulig å hvile seg god igjen. Men dette er ikke en type skade som skal hviles bort. Skadesituasjonen gir god informasjon Wangensteen mener informasjon om skadesituasjonen er essensielt for avdekke denne formen for skade. Hun forteller at skademekanismen bak de akutte hamstringskadene innebærer at muskulaturen enten strekkes eller belastes med en kraft som overskrider muskelens tåleevne, noe som resulterer i mindre rifter eller en ruptur i muskelfibre tilknyttet senevev eller den intramuskulære senen. – Ofte skiller man mellom de sprintrelaterte skadene, hvor skadene skjer i forbindelse med høy løpshastighet, og de strekkrelaterte skadene, der muskulaturen og senen settes på full strekk mot ekstreme ytterstillinger. Sprintrelaterte skader ser ut til å skje når muskulaturen utsettes for høy kraft i den eksentriske fasen, rett før et hæl-i-sett, men det er ingen klar konsensus om akkurat når i sving- eller standfasen det skjer, forklarer hun. Wangensten forteller at de strekkrelaterte skadene kan oppstå både i høy og lav fart, hvor muskulaturen og senen settes i full strekk med stor grad av hoftefleksjon og med tilnærmet strake knær. – En typisk skadesituasjon her er at man sklir på isen og går ned i en spagatbevegelse, snubler over en rot i bakken og faller fremover med standbeinet hengende igjen, eller ved et rykk når man står på vannski, sier hun. Og legger til: Slik bør hamstringskader behandles, mener fysioterapeut og forsker Akutte hamstringskader er et tilbakevendende problem for et betydelig antall idrettsutøvere ogmosjonister. Fysioterapeut ArnlaugWangensteen har forsket på akutte hamstringskader, og hunmener det er viktig at disse pasientene kommer i gangmed rehabilitering raskt. TEKST Lone Lossius lossius@fysio.no FYSIOTERAPEUT Skadebyrden kan bli høy for utøvere sompådrar seg akutte hamstringskader, forteller fysioterapeut ArnlaugWangensteen. Foto: Privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy