Fysioterapeuten 4-2022

24 FYSIOTERAPEUTEN 4/22 I slutten av mars ble en ny versjon av «Hvidbog om rehabilitering» utgitt i Danmark, 18 år etter forrige utgivelse. Forbundslederen i Danske Fysioterapeuter forteller at det i flere tiår har blitt gjort forsøk på å løfte rehabilitering som politisk og faglig satsingsområde i Danmark. – Vi mangler både penger og arbeidskraft i helsevesenet. Vi står midt i en helsekrise. En opplagt løsning vil være å gjøre innbyggeren mer i stand til å ta vare på seg selv, sier Jeanette Præstegaard. Nå håper hun nyutgivelsen kan blåse liv i det faglige og politiske miljøet og bidra til å legge til rette for en videre utvikling. Fremdeles mange utfordringer I likhet med i Norge preges også helsevesenet i Danmark av at antallet eldre innbyggere stadig øker. – Vi lever lengre, og vi har flere kroniske sykdommer og et større hjelpebehov. Dette utgjør så klart en utfordring når antallet arbeidsaktive innbyggere ikke matcher den eldre og hjelpetrengende befolkningen. Utfordringen blir beskrevet og omtalt med mange forskjellige betegnelser. Problemstillingene som hører til, krever kloke løsninger, forklarer Præstegaard. Ifølge henne skulle den første hvidbogen om rehabilitering som ble utgitt i 2004, vekke til live helsefaglige og politiske problemstillinger som lenge hadde ligget «i dvale», og bidra til en løsning på utfordringene som landet sto ovenfor. – Det var knyttet store forventninger til utgivelsen av den første versjonen, og man håpet på en større satsning på rehabilitering i Danmark. Boken førte også med seg noen viktige endringer. Blant annet implementerte fysioterapiutdannelsene innføring i Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF), som ga en internasjonal terminologi for å snakke om rehabilitering, både i praksis og forskning. Likevel manglet de helt store ringvirkningene med tanke på å fremme rehabilitering, ifølge Præstegaard. – Det skjedde lite. Vi har fremdeles mange utfordringer, blant annet at innbyggerens behov og ønsker ikke gjenspeiles i rehabiliteringstilbudene. Dette har det blitt gjort flere nasjonale undersøkelser på, som viser et manglende samsvar mellom opplevd behov og henvisning til et rehabiliteringstilbud. Ny versjon skal sette innbyggeren i sentrum Hvidbogen utgis av «Rehabiliteringsforum Danmark». Da en ny versjon skulle skrives, ble Præstegaard spurt om å sitte i ekspertutvalget. I tillegg til en faglig bakgrunn som fysioterapeut, forsker og dosent satt hun på viktig fagpolitisk erfaring fra «Regionbestyrelsen» og fra styret i Danske Fysioterapeuter. – Utvalget besto av representanter fra faglige og politiske felt. Sundhedsstyrelsen har også bidratt. Samtidig var brukerorganisasjonene representert under arbeidet og hadde muligheten til å påvirke bokens innhold. Denne kombinasjonen av bidrag fra ulike myndigheter, faglige eksperter og organisasjoner har gitt boken et spesielt kraftfullt uttrykk, forteller Præstegaard. Ifølge henne viet utvalget mye tid til å definere hva rehabilitering egentlig er. – En diskusjon om definisjonen av rehabilitering vil ofte bære preg av egne og andres faglige utgangspunkt og perspektiver. Når utvalget skulle definere rehabilitering under arbeidet med boken, tok vi i stedet utgangspunkt i innbyggerens basale rettigheter. Hva er det egentlig innbyggeren har behov for og kan få ut av rehabiliteringstjenestene? Med hvidbogen har vi fått en definisjon og forståelse av rehabilitering som gir mening på tvers av fagfelt, nivåer, myndigheter og roller. Vi ønsket å fremme en forståelse av rehabilitering man kan forholde seg til som innbygger, pårørende, fagperson og politiker, sier Præstegaard. Hun presiserer at innbyggeren med behov for rehabiliteringstjenester møtes i flere sektorer og samfunnsinstitusjoner, og at det derfor kreves en helhetlig forståelse av rehabilitering. – Definisjon av rehabilitering skal sette mennesket i sentrum, ikke kun pasienten. Da får den langt større kraft, fordi den gir mening for flere mennesker. Innbyggerne er på arbeidsplassen, går i barnehager, er på pleiehjem, på sykehuset eller i fengsel. Rehabilitering skjer på alle disse arenaene. Innbyggere har behov for rehabilitering når de for eksempel får en skade i armen, men de kan også trenge et tilbud når de faller utenfor arbeidslivet. Dette spennet Dansk forbundsleder ønsker rehabilitering somnasjonalt tankesett KØBENHAVN: Danmark preges av en helsekrise, mener forbundsleder Jeanette Præstegaard i Danske Fysioterapeuter. Hun tror løsningen kan finnes i en felles tankegang om rehabilitering. TEKST og FOTO Lone Omholt Lossius lossius@fysio.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy