Fysioterapeuten 4-2022

26 FYSIOTERAPEUTEN 4/22 FAGARTIKKEL Seksuell helse i rehabilitering – fysioterapeuten har en viktig rolle Sammendrag Innledning: Fysioterapeuter har en viktig rolle i å fremme seksuell helse. Seksuell helse er et tema som sjelden snakkes om innen rehabilitering, samtidig som seksuell helse er tett knyttet til den generelle helsen og livskvalitet. Hoveddel: Fysioterapeuter trenger oppdatert kunnskap om seksuell helse, for sikre et trygt og tillitsfullt forhold mellom fysioterapeut og pasient. Fysisk funksjon og rehabilitering er eksempler på områder der fysioterapeuters profesjonskunnskap kan forbedre seksuell helse. Fysioterapeuter arbeider med kropp og bevegelse for å fremme god helse, og alle delene er komponenter som har betydning for seksuell helse. Mange pasienter ønsker støtte til seksuell helse, og fysioterapeuter har en unik kompetanse som kan fremme seksuell helse ved ulike diagnoser og symptomer. Avslutning: Fysioterapeuter bør bli mer aktive i å ta opp temaet seksuell helse med pasienter i rehabilitering for å fremme helse og livskvalitet. Det finnes flere intervensjoner som kan fremme seksuell helse, og det er viktig å kunne snakke om temaet med pasienter i rehabilitering. Utdanningsmuligheter i seksuell helse er viktig for fysioterapeuter, spesielt ettersom temaet kan oppleves som et sensitivt område å arbeide innenfor. Nøkkelord: Seksuell helse, livskvalitet, kompetanseutvikling. Kristina Areskoug Josefsson, fysioterapeut og professor, fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høyskole, Sandnes og Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet, Oslo. Hilde Lunde, vernepleier og universitetslektor, fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet, Oslo. Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 8. mars 2022. Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. Innledning Fysioterapeuter har en viktig rolle i å fremme seksuell helse gjennom å vise til et helhetlig syn ved helse og livskvalitet. Eksisterende forskning viser til fysioterapeutenes viktige rolle, samtidig som det er mangler i kompetanse (1). Seksuell helse er et tema som sjelden snakkes om innen rehabilitering, samtidig som seksuell helse er tett knyttet til den generelle helsen. Helsepersonell har ofte utilstrekkelig utdanning innen temaet seksuell helse, noe som kan bidra til at det oppleves som et vanskelig tema å drøfte med pasienter (2). Det er viktig å ha oppdatert kunnskap om seksuell helse, for sikre et trygt og tillitsfullt forhold mellom fysioterapeut og pasient (3). Samtidig finnes det profesjonskunnskap som fysioterapeuter har som kan forbedre den seksuelle helsen, for eksempel innen fysisk funksjon og rehabilitering (4). Fysioterapeuter arbeider med kropp og bevegelse for å fremme god helse, og alle de delene er komponenter av betydning for seksuell helse. Fysioterapeuter er opptatt av å vurdere pasienters utfordringer, og er lyttende til hva pasienten selv ønsker hjelp til. Mange pasienter ønsker støtte til å bedre den seksuelle helsen, og fysioterapeuter har en unik kompetanse ved at de kan fremme seksuell helse ved ulike diagnoser og symptomer (1). Hensikt og spørsmål Hensikten med fagartikkelen er å vise hvorfor og hvordan fysioterapeuter kan være viktige aktører i å fremme temaet seksuell helse. I lys av dette diskuterer denne artikkelen: Hva kan du som fysioterapeut gjøre for å fremme temaet seksuell helse? Hvordan kan fysioterapeuter samtale om seksuell helse med pasienter? Hoveddel Seksuell helse Seksuell helse er et bredt begrep som er definert som «fysisk, psykisk, emosjonelt og sosialt velvære relatert til seksualitet. Seksualitet omfatter blant annet vår kjønnsidentitet, seksuell orientering, erotikk, glede, intimitet og reproduksjon. God seksuell helse er en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter gjennom hele livet» (5). Seksuell helse kan også ses på som en kontinuerlig prosess, med mål om å oppnå best mulig seksuell helse. I den prosessen er flere områder viktige, som kroppslige funksjoner, relasjoner, følelser, respekt, men også kognitiv evne, kunnskap og informasjon. Respekt omfatter både respekt for egen seksualitet og en respektfull behandling av andres seksualitet og seksuelle helse. Det er mange fordommer og myter innenfor seksu-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy