Fysioterapeuten 4-2022

42 FYSIOTERAPEUTEN 4/22 Bør vi vurdere boikott av Aspetar eller jobbe for bedre forhold i Qatar? spør artikkelforfatter. De siste årene har det vært mer og mer søkelys på menneskerettigheter, hvilke holdninger vi bør ha og tiltak vi bør gjøre for å bedre forholdene i flere land. Aktuelle land er blant annet Kina, Russland, Saudi-Arabia, Forente Arabiske Emirater og Qatar. Menneskerettigheter på spill Det er stor oppmerksomhet rundt sportsvasking, blant annet knyttet til eiere av fotballklubber og tildeling av mesterskap til diktaturer og land med begrensede menneskerettigheter, både for egne folk, fremmedarbeidere og diskriminering av folks legninger. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har tidligere valgt å boikotte Verdenskongressen i Dubai i 2021 på bakgrunn av brudd på menneskerettigheter. Fotballforbundet vil påvirke Når det gjelder Qatar, så har det vært et sterkt søkelys på Fotball-VM. Skal vi boikotte eller forsøke å påvirke Qatar til å bedre forholdene? Fotballforbundet endte med å ikke boikotte, men forsøke å påvirke Qatar i positiv retning. Nå kan man også lese at homofile ikke får plass på hotell under FotballVM, og at tilreisende blir oppfordret til å skjule sin legning. Hva med forskningen? I Qatar ligger Aspetar, et verdensledende sykehus, idrettsklinikk og forskningssenter, med ansatte fra mange land. De har knyttet til seg flere kjente navn – inkludert nordmenn. Kjente idrettsutøvere er på pasientlisten, både nåværende og tidligere kjente idrettsprofiler promoterer klinikken på sosiale medier som Twitter. Aspetar Sports Injury & Illness Prevention Programme har norsk leder og er tilknyttet flere velkjente og velrenommerte forskningsinstitusjoner over hele verden – også fra Norge. Vi bør ta et standpunkt Når vi er skeptiske til Qatar med tanke på Fotball-VM, så mener jeg det er på tide å diskutere vår tilknytning til Aspetar, og om vi i det hele tatt bør invitere fagfolk med tilknytning til Aspetar til kongresser og kurs? Bør vi boikotte dem? Bør vi jobbe for å bedre forholdene i landet? Foreløpig har jeg ikke hørt eller sett innspill på disse spørsmålene noe sted. Jeg har luftet det en gang på idrettsmedisinsk gruppe på Facebook, men med lite engasjement å spore. Hva bør vi gjøre? Stig Sodeland, fysioterapeut NB! Lege Roald Bahr, som er leder for Aspetar Sports Injury & Illness Prevention Programme, har fått mulighet til å svare på dette innlegget, men har foreløpig takket nei. Sportsvasking i idrettsskadeforskning – også med norsk deltakelse? Sportsvasking En betegnelse som brukes når en stat, bedrift, organisasjon eller enkeltperson arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner. Målet er å avlede oppmerksomheten fra forhold som den samme staten eller lignende er under sterk kritikk for. Sportsvasking er en taktikk som særlig har blitt og blir benyttet av stater som begår eller tillater forbrytelser mot menneskeheten og/eller brudd mot menneskerettighetene. Verbformen av ordet, «sportsvaske», ble kåret til årets ord av Språkrådet for 2021. Kilde: Wikipedia Vil du skape debatt, fortelle om din hverdag som fysioterapeut eller har du lest noe i Fysioterapeuten du ønsker å kommentere? Dine meninger, perspektiv, din kunnskap og erfaringer, og kanskje kritiske spørsmål , kan vitalisere og forbedre fysioterapien. Ta pennen fatt! Innlegg sendes til ansvarlig redaktør John H. Strupstad: js@fysio.no Hovedinnlegg: 3000 tegn inkludert mellomrom. Kortinnlegg: 400-1500 tegn. Legg ved portrettfoto. MENINGER SPORTSVASKING Stig Sodelandmener vi må sette forskningsbidrag i sammenhengmedmenneskerettigheter i Qatar. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy