Fysioterapeuten 5-2018

FYSIOTERAPEUTEN 5/18 13 Kommune-Norge er i endring. 1. januar 2017 var den første kommunesammenslåingen et faktum. Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner slo seg sammen, og ble til nye Sande- fjord kommune. TEKST og FOTO Andreas Witzøe andreas.witzoe@fysio.no OG UTVIKLINGEN fortsetter – som følge av den mye omtalte kommunereformen som regjeringen har vedtatt. 1. januar i år slo seks andre kommuner seg sammen og dannet tre nye. Mange kommuner er i dag midt i, eller skal inn i en sammenslåingsprosess med en eller flere andre kommuner for å danne en ny storkommune. Statsminister Erna Sol- berg sa til NRK i 2015 at grunnen til at disse sammenslåingene nå gjennomføres, er at kommunene har andre oppgaver i dag enn tidligere. – Norge bør få færre kommuner fordi de lokale tjenestene blir stadig mer kompliser- te, sa hun den gang. – Ikke frykt for jobben Så hva skjer med fysioterapitjenesten i kom- muner som slår seg sammen? En kommu- nesammenslåing tilsvarer i realiteten en virksomhetsoverdragelse. I arbeidsmiljølo- vens § 16-2 står det: «Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følge av arbeids- avtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunktet overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiveren». Det vil si, at i utgangspunktet skal ingen miste jobben på grunn av en kommunesam- menslåing. Dette bekrefter langt på vei leder i Region Sør-Øst i Norsk Fysioterapeutfor- bund (NFF), Sissel Hovland. – Fysioterapeutene trenger ikke frykte for jobben. Vi er for få allerede, sier hun. Også arbeidsmiljølovens § 16-4 stadfes- ter at folk ikke skal være redde for å miste jobben. «Overdragelse av virksomhet til an- nen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver. Arbeidsgivers styringsrett På den annen side kan mange oppleve en annen arbeidshverdag enn den de har i dag. Man kan for eksempel få en endring i ar- beidsoppgaver eller endring av arbeidssted. Dette er innenfor arbeidsgivers styringsrett, som innebærer at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele ar- Hva skjer når kommunene slår seg sammen? KOMMUNESAMMENSLÅINGER – Fysioterapeutene trenger ikke frykte for jobben, sier regionleder Sissel Hovland.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy