Fysioterapeuten 5-2018

18 FYSIOTERAPEUTEN 5/18 AKTUELT I en fersk kvalitativ studie ser forsker Marit Sørvoll på hvor- dan fysioterapeuter veileder assistenter til små barn med cerebral parese (CP). TEKST Kristine Askvik FOTO Ingunn Mæhlum fysioterapeuten@fysio.no – VI har svært lite kunnskap om det å vei- lede fysioterapikunnskap bort til andre, som deretter skal anvende denne kunnskapen for å veilede og hjelpe pasienter når terapeuten ikke er tilstede, sier Marit Sørvoll, stipen- diat ved Institutt for helse og omsorgsfag, Universitetet i Tromsø. Hun er også fysio- terapeut ved Habilitering for barn og unge, Universitetssykehuset Nord-Norge, avdeling Tromsø. Den kvalitative studien har sprunget ut av Sørvoll sitt doktorgradsprosjekt om vei- ledning i barnefysioterapi. Det vil si hvordan fysioterapeuter veileder assistenter til små barn med CP i barnehager. Når andre utøver faget Da hun selv jobbet som selvstendig nærings- drivende fysioterapeut, fikk hun spørsmål fra en kollega om hvorfor hun var så ofte ute i barnehage og behandlet et barn – det var jo bare å veilede assistenten. –Dette var et barn som krevde en viss type håndtering og tilnærming, og jeg klarte ikke å se for meg hvordan denne tilnærmin- gen ‘bare’ skulle veiledes videre. Hva gjør det med vår kliniske fagutøvelse når det er andre som hele tiden skal utøve faget vårt, spør Sørvoll. Det var blant annet dette spørsmålet som trigget igangsettelsen av doktorgradspro- sjektet, inkludert den kvalitative observa- sjonsstudien som tar for seg fysioterapeuters veiledning av assistenter som på daglig basis følger opp barn med CP. Sju kommunefysioterapeuter, sju assis- tenter og sju barn med CP i alderen 1-6 år deltok i studien. – Fysioterapeuter kan for lite om veiledning VEILEDNING Forsker og fysioterapeut Marit Sørvoll har undersøkt ulike måter fysioterapeuter veileder assistenter til barn med CP.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy