Fysioterapeuten 5-2018

FYSIOTERAPEUTEN 5/18 37 NTNU, seg klare for å ta imot testpersoner. – Det er veldig artig å være del av et slikt apparat, sier Stene. Mange ulike fagpersoner er med og trek- ker lasset: Treningsfysiologer, bevegelsesvi- tere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, psykolog, teknisk personell og flere andre. Generasjon 100 handler om å finne ut hvil- ken effekt regelmessig trening over lengre tid har for å forebygge funksjonssvikt, syk- dom og dødelighet. – Vi sitter med unike data med tanke på den store populasjonen. Det blir spennende å se hva alt dette vil gi oss av kunnskap, sier Stene. Skikkelig høy puls med høy intensitet Deltakerne er fulgt over fem år og studien har et randomisert design, med tanke på effekt av trening, samt ulike intensiteter av trening. Høsten 2012, da studien startet, ble alle deltakerne testet med kliniske under- søkelser, fysiske tester og spørreskjema. De ble tilfeldig fordelt til en treningsgruppe og en kontrollgruppe. De som kom i trenings- gruppa ble fordelt på ytterligere to grupper, for trening med henholdsvis moderat og høy intensitet, forklarer Stene. – Moderat intensitet tilsvarer at pulsen skal opp i 70 prosent av maksimal hjertefre- kvens, som holdes kontinuerlig i 50 minut- ter. I høyintensitetsgruppa trener deltakerne etter intervallprinsippet 4x4, hvor pulsen skal opp i 85-95 prosent av maksimal hjerte- frekvens i intervalldragene, sier Stene. Hun forklarer at denne gruppa løper eller går i motbakker. Treningen foregår to gan- ger i uka, ofte utendørs i gruppe ledet av en instruktør fra CERG, eller de kan trene på MASSE MÅLINGER Finn Faye Knudsen (75) er glad for å være med på prosjektet. Mikkel Nissen, masterstudent fra Danmark, er en god hjelper.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy