Fysioterapeuten 5-2018

FYSIOTERAPEUTEN 5/18 41 informasjon fra NFF Tittel Derfor er det viktig at vi er på banen nå! Nye kommuner – nye muligheter Ann-Elin Myklebust regionleder Midt Noen av oss er allerede berørt og andre kommer til å bli berørt av kommunesam- menslåinger de neste årene. Totalt skal 428 kommuner reduseres til 354, og de fleste sammenslåinger er frivillige. Men det er mye følelser inne i bildet når kommuner slår seg sammen. Kommunestrukturen i Norge har vært gjenstand for endringer mange ganger før. Da formannskapslovene ble innført i 1838 ble kommunene basert på inndeling i prestegjeld, med det resultat at Norge ble delt inn i 392 kommuner, da kalt formann- skapsdistrikter. På slutten av 1800-tallet ønsket mange større deltakelse i det lokale politiske liv og flere kommuner ble derfor delt. I 1930 var det hele i 747 kommuner i Norge. Mye skjedde i kommunestrukturen etter 1930, og i årene 1962 til 1967 var det svært mange sammenslåinger. I toppåret 1964 ble omlag en fjerdedel av Norges kommuner lagt ned. I 1972 var det 444 kommuner i Norge. I 2014 kom det en ny kommunereform, der målet har vært at det skal bli færre kommuner. Større kommuner med større og mer robuste enheter. Større kommuner er ikke alltid til det bedre, for avstanden til beslutningstakerne fra den enkelte inn- bygger kan økes. Men det gir også muligheter! Nå kan vi få større fagmiljøer, flere spesialister og vi har endelig sjansen til å kunne påvirke slik at fysioterapitjenesten blir ledet av en fysioterapeut. For å nevne noen av mulighetene en slik endring kan innebære. Kommunesammenslåing er en stor omstillingsprosess, der det stilles betydelige krav og forventninger til samarbeid. Prosesser har startet i de kommunene som skal slås sammen fra 1. januar 2020, og derfor er det viktig at vi er på banen nå! Det er de tillitsvalgte som har en formalisert rolle i kommunesammenslåingspro- sesser i kraft av reglene ommedbestemmelse i hovedavtalen i KS. Kontaktpersonene for de selvstendig næringsdrivende har ikke en like formalisert rolle, men kommu- nen har ansvar for å inkludere avtalefysioterapeutene i disse prosessene. Derfor er kontaktpersonens rolle også viktig. Jeg anbefaler alle å få på plass et samarbeidsut- valg der blant annet fysioterapitjenesten skal være gjenstand for diskusjon. Det er viktig at tillitsvalgte og kontaktpersoner samarbeider godt siden det er den tillits- valgte som har en formalisert rolle i prosessen. Det er nå muligheten er der til å kunne påvirke hvordan fysioterapitjenesten skal se ut i de nye kommunene, og derfor er det viktig at dere er aktive og følger med. Trenger dere støtte, kontakt NFFs regionledere og forhandlingsseksjonen i NFF. For- bundet har også opprettet en lukket Facebook-gruppe med navnet «NFFs TV og KP som er berørt av kommunesammenslåing». Vi er her for dere!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy