Fysioterapeuten 5-2018

FYSIOTERAPEUTEN 5/18 5 aktuelt Hvorfor er det slik at hjerte- og lungepasienter trener mye hardere under rehabiliterings- opphold enn hjerneslagpa- sienter? Spørsmålet stilles i doktorgradsarbeidet til Tor Ivar Gjellesvik. TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning fysioterapeuten@fysio.no GJELLESVIK er spesialfysioterapeut i Klinikk for fysisk medisin og rehabilitering, Lian, ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han er godt i gang med doktorgradsarbeidet, der han ser på høyintensiv tredemølletrening for personer som har hatt hjerneslag. – Mye tyder på at en del hjerneslagpa- sienter kan øke sin styrke og utholdenhet betydelig mer enn de får vist i vanlig opptre- ning, sier Gjellesvik. – I hjertet er jeg kliniker, og jeg setter stor pris på å kunne jobbe i klinikken, samtidig som jeg har en ph.d.-stilling ved NTNU. Drømmejobben min om ti år er ikke bare å være forsker. Jeg ønsker å bruke kunnska- pen jeg tilegner meg gjennom doktorgraden i møtet med pasientene, sier Gjellesvik. Masteroppgave Han har et sterkt engasjement for slagpasi- enter, som han har jobbet mye med: – Det kan se ut til at styrke- og utholden- hetstrening kanskje ikke blir nok vektlagt i oppfølgingen av disse pasientene. På Lian Tror hjerneslagpasienter trenger mer intensiv trening TREDEMØLLETRENING Det kan være en god ide å utfordre flere slagpasienter til å trene utholdenhetstrening på tredemølle, mener Tor Ivar Gjellesvik. – Men man må være nær og støtte.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy