Fysioterapeuten 5-2018

50 FYSIOTERAPEUTEN 5/18 på nett Årsabonnement 2011: Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. Offentlige institusjoner: 875 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2011 For bestilling av stillings- og kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no Stillingsannonser: Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42. Spaltebredde: 88 og 180 mm. 10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an- nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent. Møter og kurs: Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin- ger, faggrup per (ikke enkeltmedlemmer) står som arrangør: gratis. Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som arrangør: per sp. mm. Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): Setting: Kr. 1,50 pr. mm Scanning: Kr. 100 Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2011 Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv. debattinnlegg stilling ledig dato 7 22/7 26/7 16/8 8 18/8 22/8 12/9 Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret- ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER Ronny Grenberg , HS Media as, Postboks 80, 2260 Kirkenær Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no ANDRE ANNO NSER Kirsten Stiansen Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. ÅRSABONNEMENT 20 8 Norge: 1. kroner. Utl : .15 roner. Offentlige insti usjoner: 950 r. For medlem er av NFF i ne ent i medlemskontingenten. r t t løper til t blir skriftlig oppsagt. AN ONSEPRISER – 2018 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.800. Bestilling sendes til fy ioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokum nt. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeu en@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 37. Spaltebredde: 88 og 18 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.800. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2018 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 6 06/08 31/08 7 10/09 05/10 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angit , j l tt tt i redak- sjonen. Bestilling frist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samm dato. Rekla sjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henri tte@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet mat riell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 18 x 247 m. OPPLAG 9.300 TRYKK Merkur Grafisk AS Fysioterapeuter i Sogn og Fjordane fortviler over lange ventelister. Kommunen mener dekningen er god, og forstår ikke hvorfor pasientene må vente så lenge. n «Skal kommunen basere seg på fysioterapeuter uten driftsavtale for å få ned køene, og legge den økonomiske belastningen over på pasienten?» n «På tide å fjerne driftstilskuddet og sette pasienten først, ikke terapeuten. Kan i verste føre til en jevn strøm av ny kunnskap gjennom nye fysioterapeuter inn i yrket.» n «Fjerning av tilskudd er en lite fruktbar diskusjon, da det ikke kommer til å skje (med det første) og heller ikke er noen god løsning på noe. Det er en krystallklar sammenheng mel- lom tilbud og etterspørsel.» Fra bloggen: Helt siden fadderuka har vi fått høre at det første året er det verste, men nå begynner ryktene å gå om at 2. klasse er minst like tøft. Å si at det har vært et fælt år vil være å lyve, for jeg har lært utrolig mye og fått mange nye venner. Likevel har skole og jobb tatt opp all tid. Jeg har aldri lest så mye til forskjellige eksamener før, og likevel vært så usikker på om jeg i det hele tatt klarer å stå. Praksisuka Det var derfor deilig da vi endelig skulle ut i den etterlengtede praksisuka. Trekker man fra en helligdag og den inneklemte dagen med veldig få pasienter, hadde vi tre hele da- ger til rådighet hvor vi fikk observere og se hvordan fysioterapeuter jobber. Selv om jeg gjerne skulle vært der noen flere dager, er jeg ikke i tvil om at dette var årets høydepunkt! Etter så mye teori, er det utrolig spennende å se hvordan alt funker i praksis. Fram til nå har vi kun øvd på hverandre, og det er rela- tivt vanskelig å late som man har røket kors- båndet, så vi har ingen anelse om hvordan en positiv lachmannstest kjennes ut. Korsbånd og menisk Under praksisuken fikk vi se skadene på nært hold, og jeg blir bare mer og mer im- ponert over hvor mye fysioterapeuter kan! Jeg fulgte hovedsakelig en nyutdannet fysio- terapeut, og jeg blir nesten litt paff når jeg skjønner hvor mye vi skal lære de neste to årene. I løpet av de få dagene jeg var innom, fikk jeg være med på behandling av mange forskjellige skader, og noe av det jeg husker best er pasienten som hadde blitt operert for både korsbånd- og meniskskade. Hun hadde gått på krykker i seks uker uten noe belast- ning på foten. Under behandlingen jeg ob- serverte skulle hun prøve å stå på benet for første gang siden operasjonen. Jeg som aldri har gått på krykker, har ikke tenkt noe sær- lig over hva det har å si hvor man plasserer krykkene, men skjønte fort at dette er av stor betydning. Annenhver krykke og fot, pass- gang, begge krykkene samtidig og hoppe etter med beina – her er det et hav av mulig- heter, og fysioterapeuten var god til å bygge opp gangen så det ble mer og mer belastning på foten. Ut fra plasseringen på krykkene fikk han etterhvert «lurt» pasienten til å gå på foten, og derfra tok det ikke lang tid før pasienten kastet både én og to krykker. Av Kamilla Skallerud, 1. årsstudent ved Fysioterapi Oslo. Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: Første studieår nærmer seg slutten

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy