Fysioterapeuten 5-2019

12 FYSIOTERAPEUTEN 5/19 AKTUELT Studentene i Bergen har til sammen 25 uker praksis. Gjen- nom skoleårene har de også flere pasientdager på skolen. TEKST Kristine Askvik FOTO Silje Katrine Robinson fysioterapeuten@fysio.no – DEN første praksisen min var observa- sjonspraksis ved Haukeland universitetssju- kehus. Jeg hadde lite kunnskap om hvordan fysioterapeuter jobbet på sykehus, så dette var veldig verdifullt for meg. Det var en in- tro til hva fysioterapi var, sier Elise Eimind Børslien (25). Hun er sisteårsstudent ved Fysioterapiutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Sammen med medstudent Martin Thor- borg Johansen (24) og resten av kullet holder de nå på med siste innspurt på bacheloropp- gaven. Før de har kommet så langt har de vært ute i én observasjonspraksis, to lengre praksisperioder og flere dager med besøk av pasienter på skolen. Store forskjeller? Bakgrunnen for at vi tar opp praksislengde ved utdanningene i dette nummeret er et innlegg på studentbloggen på fysiotera- peuten.no i april. Andreårsstudent Kamilla Skallerud fra FYSIO Oslo skrev der at hun mener det er for store forskjeller i total prak- sislengde ved de norske fysioterapiutdan- ningene: – Om litt over ett år har jeg en bachel- orgrad i fysioterapi, og skal ut i turnus. Det jeg har hatt av praksis til nå er; 12 timer observasjon av en fysioterapeut i 1. klasse, sju timer undersøkelse og behandling av én pasient (sammen med en medstudent) i praksisklinikken på skolen og sju timer som treningskontakt hvor jeg har vært med en psykiatrisk pasient på trening. I mai har jeg 10 dager praksis på et sykehus, og det er det. Til sammenligning har studentene i Tromsø og Trondheim 14 uker praksis bare i løpet av 2. klasse, mens Bergen har 11 uker. Nå skal jeg ikke legge skjul på at vi i Oslo har flere uker praksis det siste året enn de andre sko- lene, men totalt sett er det fem-seks uker som skiller skolen med mest og minst praksis, om tallene jeg har fått oppgitt stemmer. Det er veldig mye, med tanke på alt jeg lærte og fortsatt snakker om etter de 12 timene med observasjon i fjor, skrev bloggforfatteren fra fysioterapiutdanningen ved OsloMet. Populære pasientdager – Pasientdagene har vært kjempeviktige for oss. Alt er veldig svart-hvitt når du ser det på papiret, men når du møter pasientene forstår du at det er mye mer nyansert. Pa- sientdagene har vært viktige å ha for å for- berede oss på å gå ut i praksis. Jeg synes vi gjerne kunne hatt enda flere slike dager, sier Børslien. Studentene i Bergen har 11 uker praksis i kommunehelsetjenesten rett etter nyttår i andreklasse og ti ukers praksis i spesialist- helsetjenesten på samme tidspunkt i tredje- klasse. – Det var praksisen i kommunehelse- tjenesten som påvirket meg mest. Jeg var i praksis på et sted som var en blanding av sy- kehjem og et institutt. Det var veldig variert og jeg fikk sett mye forskjellig. Å være ute i praksis bidro til å gjøre læringsprosessen let- tere. Det er enklere å se sammenhenger når du har vært ute i praksis, sier Johansen. Praksis ved utdanningene: – Skulle ønske vi hadde egen klinikk Praksis for studentene i Bergen Samlet praksis er beregnet til 30 arbeids- uker for studentene. Herunder 24 uker og tre dager autentisk praksis: • tre dagers introduksjonspraksis tidlig i første semester • tre ukers observasjonspraksis på slut- ten av andre semester • 11 ukers praksis i kommunehelsetje- neste i fjerde semester • 10 ukers praksis i spesialisthelsetje- neste i sjette semester. Den øvrige praksisen er kortere møter mellom studentene og praksisfelt på skolen og ute i flere alternative praksisfelt. KOMMUNENE Når praksisen ved fysioterapiutdanningene nå skal utvides, vil fagseksjonsleder Steinar Hummelsund og Høgskulen på Vestlandet øke praksisen innen kommunehelsetjenesten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy