Fysioterapeuten 5-2019

16 FYSIOTERAPEUTEN 5/19 AKTUELT Pasientenes høye forventnin- ger, kombinert med fysiotera- peutenes ønske om å hjelpe, kan føre til overbehandling, mener eksperter. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no FOTO Silje Katrine Robinson I en artikkel publisert i Journal of the Ame- rican Medical Association (JAMA) i 2012 ble det anslått at en tredel av helsebudsjettet i USA går til «medical waste». Det gjelder blant annet unødige behandlinger og for lite forebygging for å unngå alvorligere lidelser. Førsteamanuensis og manuellterapeut Pål Alexander Lea ved Høgskulen på Vest- landet sier at pasienter kan ha høye forvent- ninger til hva de skal oppnå i fysioterapien. Noen forventer at de skal behandles til de ikke har vondt noe sted. – En del pasienter tror at «jo mer, jo bed- re», og at om de bare får noen behandlinger til og så noen behandlinger til, så blir de enda bedre. Da spør jeg dem om de ville tenkt «jo flere smertestillende piller, jo bedre», sier Lea. Manuellterapeut Torgrim Tønne opple- ver også at pasienter ber om hyppigere be- handlinger. – Da er det viktig å gjenta overfor pasien- ten at det ikke har dokumentert effekt, sier han. Olav Helge Førde, professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet, sier at for en del pasienter vil det høres mer effektivt ut å bli operert. – Men det er sjelden så enkelt at man blir direkte frisk av en operasjon, sier han. En klar plan Førsteamanuensis Lea tenker at overbe- handling kan oppstå om fysioterapeuten ikke har en klar plan for behandlingen. Der- for er det viktig å avklare forventningene med pasienten allerede i første time. – Fysioterapeuten vil gjerne strekke seg, og kan bli med på galeien om «litt til». Uten en plan havner du fort i en «forhandlingssi- tuasjon» med pasienten, som argumenterer for at «sist var jeg bedre i tre dager etter be- handlingen, så da trenger jeg noen behand- linger til», sier Lea. Hver uke møter han dilemmaer som be- rører temaet overbehandling: – Jeg har ventelister. Hvem skal man prioritere, og når skal man avslutte? Hva er kontraproduktivt? Vi fysioterapeuter kan ha de beste hensikter, men noen ganger kan det beste være å trekke seg til side og vekk – vi fratar pasientene det å være autonome og selvstendige, sier han. Leve med usikkerhet Professor Førde påpeker at mange pasienter forventer at ting ikke er usikre: – Men slik er det i helsetjenesten. Usik- kerhet er noe også helsepersonellet må leve med. Hvis ikke, må vi ta billeddiagnostikk av alle som hoster tre ganger. Tåler ikke fysio- terapeuten usikkerheten, må han eller hun finne seg en jobb et annet sted der det er to streker under svaret, ikke blant pasientene. I noen tilfeller tenker Lea at det kan opp- stå overbehandling der pasienten anses som ferdigbehandlet, men krever å få fortsette en gang i måneden for å føle trygghet. – Det kan være pasienter som har fått øvelser, og nærmest ønsker å få «lekseprø- ve» hvor de viser fram hvordan de har gjort øvelsene. Da blir jeg en skjermveileder. Så kan man spørre seg om nytten. Om det fører til at pasienten fortsetter med øvelsene der han eller hun ellers ville sluttet, kan det ha en funksjon, sier Lea. «Mer er ikke alltid bedre» er et av slagordene i kam- panjen «Gjør kloke valg». En studie viste at fire av ti medisinske behandlinger gir dårligere resultat enn om man hadde gjort mindre eller ingenting. Legeforeningen startet kampanjen i fjor høst, og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har også sluttet seg til. Målet er å redusere undersøkelser og behand- ling som pasienter ikke har nytte av, og som i verste fall kan skade. En systematisk litteraturoversikt publisert i New England Journal of Medicine inkluderte originalartikler gjennom ti år, som gikk ut på å teste om en etablert medisinsk praksis virker. I 40 prosent av de 363 studi- ene viste det seg at behandlingen ga dårligere resul- tat enn om man hadde gjort mindre eller ingenting. Kilde: A Decade of Reversal: An Analysis of 146 Contradicted Medical Practice. Mayo Clin Proc. 2013;88(8):790-798. Høye forventninger om å bli helt friske Når fysioterapeuten overbehandler

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy