Fysioterapeuten 5-2019

FYSIOTERAPEUTEN 5/19 5 aktuelt I ulike sammenhenger blir Etisk utvalg fortalt om etiske dilemmaer og enkeltsaker ved institutter og sykehus. Men når de ber om å få sakene for- melt tilsendt, blir det stille. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no UTVALGET har nå startet en prosess for å se på mandatet de har og måten de jobber på. De ønsker seg et bredere mandat. Eventuelle endringer må behandles på Hovedlandsmø- tet i november. Stig Fløisand er leder for Etisk utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Han spør om fysioterapeuter som skal sende inn saker til utvalget er bekymret for at den inn- klagede skal få vite navnet deres? Det skjer mye mer De siste årene har utvalget bare behandlet to-tre saker hvert år. Samtidig vet lederen at det skjer mye mer der ute som han blir spurt om eller får høre om. Det kan være snakk om villedende markedsføring, blanding av roller, fysioterapeuters opptreden i sosiale medier, behandling i gråsonen for fysioterapeuter, eller situasjoner der fysioterapeuten blander rollen som behandler og privatperson. Men – når han ber om at sakene sendes inn skriftlig, blir det stille. – Sakene behandles anonymt i utvalget, det er bare leder og sekretær som vet nav- net på klageren. Men navnet på den som har sendt inn klagen kommer frem når saken sendes over for tilsvar til den som er klaget inn. Det er kanskje dette punktet flere kvier seg for, sier Fløisand. Etisk utvalg ønsker bredere mandat og flere saker ETISK UTVALG Fra venstre: Else Høgalmen, Stig Morten Fløisand (leder), Robert Grønbech, Martha Kvalvik Størksen, Mona Raddum Loe (sekretær) og Marit Brustugun Sartz.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy