Fysioterapeuten 5-2019

50 FYSIOTERAPEUTEN 5/19 på nett ÅRSABONNEMENT 2019 Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. Offentlige institusjoner: 950 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2019 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.900. Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 38. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.900. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2019 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 6 02/08 28/08 7 06/09 02/10 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henriette@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188. ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. OPPLAG 9.300 TRYKK Ålgård Offset AS Etisk utvalg i NFF sier at det ikke er ulovlig av prinsesse Märtha Louise som autori- sert fysioterapeut å drive med alternativ behandling, men at det må være tydelig skiller overfor pasientene om det er fysioterapi eller alternativ behandling som gis. De viser til at prinsessen ikke har brukt yrkestittelen i markedsføringen. n «Man burde ikke få lov å kalle seg fysioterapeut én dag og healer en annen. Det river ned troverdigheten til helsevesenet.» n «Jeg mener at etisk råd, og nff sentralt, bør gå sterkere ut og eventuelt oppfordre fylkeslegen til å se på de praksisene man finner ut at er i gråsonen. Det er nesten aldri tilsynssaker og noe av grunnen er at ingen melder fra. Når nff nå nok en gang unnlater å ta klart avstand vil det heller ikke bli noen endring.» n «En lærer kan ikke forkynne heller. Viktig å ta disse grenseoppgangene fra tid til annen, etter hvert som samfunnet endrer seg.» Fra bloggen: SJeg tviler sterkt på at vår nye folkehelsemi- nister har lest noen av mine kronikker og innlegg, men i så fall har hun misforstått dette med «helse» og «liferafting», og trolig ikke forstått budskapet i «Jeg er ikke tjukk i hue». Sett i lys av de siste dagers overskrifter fra et visst landsmøte, bør det jo være liten tvil om at mange politikere i dag er mer opptatt overskrifter og oppmerksomhet, fremfor å påvirke samfunnet i en eller annen retning de har tro på. Selv om jeg er enig i at man skal velge det som er viktig for en selv for å leve et godt liv, er det allikevel en leders ansvar å stake ut en kurs som er best for flest. At vi bør kjøre mindre bil, leve litt sunnere, leve litt grøn- nere og bevare det velferdssamfunnet vi har, er vi nok enige om. Så blir det spennende å se hvordan vi skal komme oss dit da. Det største problemet med eldrepolitikk er hvordan vi skal håndtere den relativt store mengden eldre vs. arbeidstakere vi kommer til å oppleve om ganske så få år. Hvis SSB sine framskrivinger ikke er helt gale vil hver femte innbygger være over 70 år i 2060 og levealderen vil øke. Fremfor kortsiktig kjø- relykke fri for bommer i dag, stemmer jeg for at vi beholder ei oljekrone eller to for å ruste oss for de utfordringene. Det er nok også slik at selv om statsministeren forsø- ker å oppmuntre til amorøse aktiviteter med dertil konsekvenser, må de fleste kjøpe både minivan og et voksent antall køyesenger for å ha plass til alle barna som skal til for å få regnestykket til å gå opp. Vi kommer nok heller ikke utenom at vi faktisk trenger ar- beidsinnvandring, og det ligger liksom litt i begrepet at de ikke kan være født og opp- vokst i Norge, lei for det altså Sylvi! Et alter- nativ er selvsagt å gjøre noe med levealde- ren. Røyk og fråtsing i rødt kjøtt, vil i så fall være fine tiltak. Ole Martin Stamland, fysioterapeut Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: Rødt kjøtt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy