Fysioterapeuten 5-2019

8 FYSIOTERAPEUTEN 5/19 AKTUELT «Prinsessen og sjamanen» duk- ket også opp på agendaen til Etisk utvalg. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no BAKGRUNNEN var at Rådet for legeetikk re- agerte på at prinsesse Martha Louise driver alternativ behandling som autorisert helse- personell. Prinsessen har autorisasjon som fysio- terapeut som er gyldig til 2051. Rådet for legeetikk ønsker at Helsetilsynet vurderer virksomheten hennes, skrev vg.no . NFFs etiske utvalg viser til at dette regu- leres av helsepersonelloven: – Autorisert helsepersonell som driver alternativ behandling må i sin praksis sette opp et tydelig skille som viser når de driver med hva. Det må gjøres tydelig for pasienten om det er fysioterapi eller alternativ behand- ling som gis, sier leder Stig Fløisand. Han understreker at det ikke er ulovlig å praktisere alternativ behandling, så lenge en har en ryddig praksis: – Prinsesse Märtha Louise har så vidt vi vet ikke profilert seg som fysioterapeut i for- bindelse med sine alternative virksomheter. Hun har heller ikke markedsført virksomhe- ten sin som alternativ til fysioterapi, ei heller brukt yrkestittelen fysioterapeut, sier han. n virksomhet». Tidsskriftet Fysioterapeuten har ikke funnet noen omtaler av vitenskapelige stu- dier for kosttilskuddet som helhet på Colla- gen Plus sine nettsider. De skriver at «våre kosttilskudd er basert på rene, naturlige og godt vitenskapelig dokumenterte ingredien- ser», og omtaler hvorfor enkeltingredienser er viktige for kroppen, slik som Vitamin C og D. De skriver at kollagen bidrar til nor- mal kollagendannelse som har betydning for leddbruskens og knoklenes normale funksjon. Kan klage til Helsetilsynet Etisk utvalg sier at de som reagerer på mar- kedsføring, kan klage fysioterapeuten inn for utvalget om vedkommende er medlem av NFF. Hvis ikke, kan de klage til Helsetil- synet, da basert på helsepersonellovens pa- ragraf 13: «Markedsføring av helsetjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Ved markedsføring av virksomhet som yter hel- sehjelp, gjelder første ledd tilsvarende.» – Etisk utvalg forventer at fysioterapeuter skal være bevisste når de markedsfører seg selv, tjenester eller produkter, sier Fløisand. Han legger til at de ser positivt på at flere har kontaktet utvalget om annonseringen av kosttilskuddet, og at det kan tyde på at man- ge fysioterapeuter reflekterer over temaet. Fysioterapeuten skrev for noen år siden om LifeWave-plastre, hvor Helsetilsynet blant annet ble spurt om helsepersonell som anbefaler og formidler plasteret, kunne kla- ges inn for dem. Fysioterapeuten har også tidligere skrevet artikler om sammenblanding mellom fysio- terapi og alternativ behandling, og samloka- lisering med alternative behandlere. n – Ikke ulovlig, men krever tydelige skiller SKILLE Prinsesse Martha Louise må som autorisert fysioterapeut sette klare skiller som viser pasienter om hun driver med fysioterapi eller alternativ behandling. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix Slik klager du til Etisk utvalg n Utvalget behandler ikke saker som gjelder den faglige delen av medisinsk virksomhet. De tar klager innenfor de yrkesetiske retningslinjene til Norsk Fysioterapeutforbund, og den du klager på, må være medlem i NFF. Utvalget må ha saken skriftlig, og ikke per epost. Den sendes til: Norsk Fysioterapeutforbund v/sekretær Etisk utvalg Postboks 147 Sentrum 0102 Oslo Utvalget tar imot spørsmål per epost: etikk@fysio.no . De oppfordrer medlemmer til å ta kontakt dersom de er usikre på om det er noe Etisk utvalg kan behandle. ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy