Fysioterapeuten 5-2020

10 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 FYSIOTERAPI VED HJERNESLAG – Viktig med repetisjon og oppgave- spesifikk trening - Bruk SMART-mål og tren opp- gavespesifikt med høy intensi- tet. Kjør nok repetisjoner, råder fysioterapeut Charlotta Hamre om slagpasienter. – AVTALEFYSIOTERAPEUTER bør bruke SMART-mål i samarbeid med pasienten. Det vil si Spesifikke, Målbare, Attainable (Oppnåelige) og Relevante mål, innen en Tidsfrist, sier hun. Når målene går på funksjoner som pasi- enten selv ser at han eller hun trenger, vil det kunne gi en ekstra motivasjon, mener hun. – Repetisjoner er viktig for disse pasien- tene - du blir god på det du trener på. Skal du skape enda sterkere forbindelser i hjer- nen, må du legge til variasjon i treningen, sier Hamre. Hamre er i ferd med å avslutte sin dok- torgradsavhandling, hvor hun har sett på mobilitet og skjulte utfall etter hjerneslag. Hun holder til på Seksjon for hjerneslag ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitets- sykehus Ullevål. Mest bedring i starten Hamre forteller at bedringskurven som re- gel går mest opp de første dagene etter sla- get, og også i de første ukene. – Det er vanlig at bedringen fortsetter i tre til seks måneder, før pasienten som oftest kommer opp på et platå. Det betyr ikke at man etter det kun skal tenke vedlikeholds- trening, det er fortsatt mulig å oppnå forbe- dringer, understreker doktoranden. Fysioterapeuten sier at i tillegg til oppga- verelatert trening, er også styrketrening og øvelser for å forhindre fall viktig. – Mange faller i løpet av de første måne- dene etter hjerneslaget, og trening er ett av tiltakene for å redusere fallrisikoen, sier hun. Hamre understreker at det ikke er snakk om styrketrening bare for å øke styrken, men også fordi styrke trengs for å øke has- tigheten på gange og for å gi pasienten mu- lighet til å gå lengre. I tillegg bør pasienten trene kondisjon. – Har pasienten veldig nedsatt funksjon, kan man vurdere tredemølle med oppheng, men det er nok mest aktuelt i rehabilite- ringsinstitusjon, sier Hamre. Må få nok fysisk aktivitet Hamre oppfordrer fysioterapeuter til ikke å være redde for å utfordre pasienten. – Helsedirektoratets anbefaling om at folk skal være fysisk aktive i 150 minut- ter med moderat intensitet eller 75 minut- ter med høy intensitet hver uke, gjelder i utgangspunktet også for de som har hatt hjerneslag. Forskning viser at personer med hjerneslag ofte er mindre aktive enn anbe- falt, sier fysioterapeuten. Det er ellers viktig å se etter endring, og prøve en ny tilnærming om det ikke skjer en utvikling. – Det er ikke som et skadet kne, hvor man ofte kan følge et standardopplegg. Og vær bevisst på armtrening – det kan lett bli fokus kun på gange og balanse, sier hun. Fysioterapeuten må også være bevisst på pasienter som ikke ser ut til å ha fått så store motoriske utfall – de kan likevel ha nedsatt balanse og ganghastighet. Vedlikeholdstrening Hamre anbefaler også samarbeid med fast- lege, pårørende og andre treningstilbud. – Når fremgangen blir mindre, bør fysio- terapeuten og pasienten se på målsetningen på nytt – hva er pasienten motivert for nå? Bør man tenke vedlikeholdstrening? Trengs tilrettelegging eller hjelpemidler? foreslår hun. Pasienten kan ikke trene intensivt i 10-15 år. Vær i dialog med fastlegen om eventuelt å søke pasienten inn på rehabiliteringsopp- hold eller en vurdering i spesialisthelsetje- nesten innimellom for å få en boost, anbe- faler Hamre. n UTFORDRE Fysioterapeut Charlotta Hamre ved Oslo universitetssykehus Ullevål ber fysioterapeuter om ikke å være redde for å utfordre slagpasientene, og jobbe for at de får nok fysisk aktivitet. Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy