Fysioterapeuten 5-2020

FYSIOTERAPEUTEN 5/20 13 De mener for få medlemmer stiller på årsmøter, deltar i valg og i politiske diskusjoner. TEKST Irene Mårdalen im@fysio.no I HÅP OM å øke engasjementet, inviterer leder i valgkomiteen Tor Frithjof Wigers Larsen og leder av Rådet for fysioterapietikk Stig Fløisand til diskusjon om hvordan valg- deltakelsen kan økes. Mye tyder på at dagens valgordning av delegater hindrer – fremfor oppmuntrer – til deltakelse i valgene. Årsmøtet i Region Vest er et tydelig eksempel. Det var 17 av i alt 1.700 medlemmer til stede på møtet. Sju av dem sitter i styret, og én var invitert gjest, sier leder i Rådet for fysioterapietikk Stig Fløisand. Han og Wigers Larsen mener det er uro- vekkende med så lav deltakelse, og frykter at Norsk Fysioterapeutforbund over tid blir svekket som en følge av det. – Styrken til en organisasjon ligger ikke i antallet medlemmer, men i engasjementet medlemmene viser. 10.000 engasjerte fysio- terapeuter er krutt, og samlet er vi sterke. Gjennomslagskraften til våre formål blir også langt bedre. Derfor må vi engasjere oss, sier Wigers Larsen. Oppfordrer til åpne debatter De ser at fysioterapeuter lett engasjerer seg i faglig diskusjoner, og fint målbærer ulike synspunkter om blant annet behandlingsfor- mer. Når det kommer til politikk, er det kun et fåtall som deltar i debattene og i valgene. I tillegg mener de debattene – inkludert de politiske – bør flyttes fra lukkede Face- bookgrupper til åpne, offisielle kanaler. Fysioterapeuten bør brukes som ropert. Gjennom dem kan vi bringe diskusjonene i det åpne rom. Samtidig må vi være lojale, når beslutninger er tatt, sier Wigers Larsen. Faglig engasjement ikke nok Han og Fløisand mener faglig engasjement ikke er nok til å utvikle fysioterapien. De mener vi trenger en sterkere fagorganisasjon for å kunne påvirke normer, lover, økono- miske rammer og politiske føringer. Wigers Larsen og Fløisand er usikre på hvorfor engasjementet er så lavt som det er, men tror at organisasjonen sliter med å være dagsaktuelle. I tillegg mener de at den lave valgdelta- kelsen også gjør at NFF går glipp av erfarin- ger og synspunkter fra grasrota. – Vi er en organisasjon hvor det er lett å kunne påvirke, hvis man vil. Forutsetningen er selvsagt at vi tør å stå for det vi sier, og at vi ikke sabler ned alle som er uenig med oss. Vi må tåle diskusjoner, sier Fløisand. Høyere deltakelse i Nord og Midt I Region Midt og Region Nord har valgdel- takelsen vært større enn i de tre andre re- gionene. Det tror Fløisand og Wigers Larsen blant annet skyldes at valget har skjedd på digital plattform. Nå oppfordrer de hele den politiske or- ganisasjonen til diskusjon om hvordan man kan øke engasjementet og valgdeltagelsen. De håper alle regionene, faggruppene, in- teressegruppen, råd og utvalg og Forbunds- styret tar opp diskusjonen, slik at Landsmø- tet i november kan gjøre endringer. – Vi trenger innspill til hvordan vi kan øke engasjementet og gjøre NFF mer dags- aktuelle. I koronakrisen har vi sett hvor nyt- tig det er med en sterk organisasjon. Vi er redde for at medlemmer blir likegyldige, sier Wigers Larsen og Fløisand. Forbundslederen fornøyd med initiativet Forbundsleder Gerty Lund mener det er flott at Fløisand og Wigers Larsen tar opp problemstillingen. Hun mener den også kommer på et bra tidspunkt. – Diskusjonen er ikke ny. Vi hadde den også da jeg var avdelingsleder i avdeling Akershus på begynnelsen av 2000-tallet, sier Lund. Hun mener fysioterapeuter generelt er svært engasjerte og meningssterke, i hvert fall når det gjelder fag. – Fagpolitisk opplever jeg at vi har mange meninger, men at vi ikke er så mye konstruk- tivt engasjerte. Timingen med Fløisand og Wigers Larsen innspill er perfekt nå som vi er i gang med evaluering av organisasjons- modellen. Jeg tenker vi skal være modige og tenke nytt så vi får modernisert NFF. Da vil valgordningen også være et viktig tema, sier Lund. n Etterlyser større engasjement VALGORDNINGEN I NFF FOTO: Cecilie Bakken Høstmark

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy