Fysioterapeuten 5-2020

FYSIOTERAPEUTEN 5/20 15 til fysioterapeut ble rammet hardt da myndighetene ba oss stenge. Min pasientgruppe er kanskje blant de som slet mest. De har både fysiske og psykiske plager som er vanskelige å takle på egenhånd, sier Tønder. Får fysiske plager av angst Hun forteller om pasienter som får muskel- og skjelettplager som følge av angst og depresjoner. Mange har slitt over år, og legene fin- ner ikke ut hvorfor de har store smerter og utslitte muskelfester. Når de er i 40- og 50-årene blomstrer plagene opp og minnene strømmer på. Tønder betegner det som om pasienten står i spagaten mellom fysiske og psykologiske utfordringer. Samtaler, øvelser, massasje og avspenningsteknikker er nødven- dig for å løsne på pust som forårsaker spenninger. – Dette er en pasientgruppe som ofte har ubestemmelige plager. De kroppslige smertene er gjerne et uttrykk for psykisk smerte over tid. Det er derfor viktig at vi doserer ut behandlingene i riktig meng- de, sier Tønder. Pasientene ble verre under korona Hun kontaktet alle sine pasienter da koronaen brøt ut, og opplevde at mange av dem hadde blitt dårligere på kort tid. Flere av dem øn- sket oppfølging via video og/eller telefon. Verktøyet har vært til så stor nytte, at Tønder velger å bruke det også etter at hun har åpnet klinikken igjen. – Mange av mine pasienter tolker mitt kroppsspråk til enhver tid. En liten bevegelse fra meg kan bli gjenstand for usikkerhet. Derfor må jeg alltid være særdeles bevisst på stemmen min og hvor jeg ser. I videosamtalene ble det annerledes, sier Tønder. Fordeler med videokonsultasjoner I samtalene opplevde hun at pasientene hadde mer fokus på seg selv, og at de til tider glemte hvordan hun satt, så og hvor hun hadde hendene. Samtidig klarte hun, til sin overraskelse, fint å se hvordan pasienten pustet. Og de klarte å jobbe med pusteøvelser sammen med henne. – For enkelte var det trygt å være hjemme, og jeg opplevde at de orket mer enn når de er på kontoret. Mange føler at angsten øker når de kommer til fysisk behandling. Med video slipper de å reise og bruke energi på det, sier Tønder. Catherine Schineller er glad for at hun sa ja til å få behandling over video. Blant annet fordi hun ble dårligere uten noen behandling og følelsen av å være alene ble forsterket på grunn av isolasjon. – Samtidig savnet jeg at Merete tok på meg. Jeg har liten nærkon- takt med andre ellers, og kjenner at hennes fysiske behandlinger gjør veldig godt. Jeg er derfor glad for at jeg er tilbake på benken igjen, sier Schineller. n B e s t e K u n d e s e r v i c e 2 0 1 9 Nytt medlemstilbud på strøm og mobil Som medlem av Norsk Fysioterapeutforbund får du spesialavtale på strøm. I tillegg kan du få ekstra mye mobildata fra Fjordkraft Mobil hvis du har NFF sin strømavtale. • Prismatch garanti • Fornøydhetsgaranti • Prisvinnende kundeservice • Ekstra mobildata for medlemmer Les mer om avtalene og se alle fordelene med å være kunde på fjordkraft.no/nff eller ring 230 06100. NYHET! Ekstra mye mobildata for medlemmer av NFF Fakta om psykomotorisk fysioterapi • Utviklet av fysioterapeut Aadel Bulow Hansen og psykiater Trygve Braatøy for mer enn 50 år siden. • Utgangspunktet var sammenhengen mellom muskelspen- ninger og følelser og at traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy