Fysioterapeuten 5-2020

16 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 TRE ORGANISASJONER TEKST Irene Mårdalen im@fysio.no DET startet med et voldsomt rabalder i 1983. Lenge før mange av dagens fysioterapeuter ble født og samme år somNorge fikk sin før- ste kvinnelige politimester. Første skilsmisse En intens kamp om driftstilskudd endte med skilsmisse for norske privatpraktise- rende fysioterapeuter. 23 år senere forsvant manuellterapeuter til egen organisasjon. I et forhandlingsrom i Oslo kan vi tenke oss at diskusjonene gikk høyt mellom repre- sentantene fra Norsk Fysioterapeutforbund og Norske kommuners sentralforbund – nå KS. Bare et halvt år tidligere hadde kommu- nehelsetjenesteloven blitt vedtatt, og nå var det duket for forhandlinger om en sentral driftsavtale for privatpraktiserende fysiote- rapeuter. Partene ble enige, og avtalen ble under- skrevet. Men i kulissene var det uro i rekkene. Ny skilsmisse i 2006 To tiår senere – i 2006 – opplevde NFF sin andre skilsmisse. Også den like dramatisk og vond som den første. Kjernen i konflikten handlet om manu- ellterapeuters rett til å sykemelde, foreta bildediagnostikk, henvise til spesialist, be- handle uten henvisning fra lege og øke fy- sioterapiutdanningen fra tre til fem år. I kampens hete ble det pålagt munnkur- ver, og til slutt valgte en stor del av manuell- terapeutene å forlate moderorganisasjonen og starte sin egen. NFF inviterer til møte I dag sitter de tre organisasjonene på hver sin tue. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) Hvordan ble én organisasjon til tre – og har det gått ut på dato? Under koronakrisen samarbeidet de overfor myndig- hetene, og i mars inviterte Norsk Manuellterapeut- forening NFFs forbundsleder Gerty Lund til Bergen. Nå strekker Lund ut hånden og ønsker samtaler med både manuellterapeutene og PFF. INVITERER TIL MØTE NFFs forbundsleder Gerty Lund er nysgjerrig og ønsker et møte mellom NFF, NMF og PFF. Foto: Irene Mårdalen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy