Fysioterapeuten 5-2020

AKTUELT 5 Jobber tett med fysioterapeu- ten etter hjerneslaget 10 – Viktig med repetisjon og oppgavespesifikk trening 11 – Overrasket over at så mange hadde fatigue 12 Får bedre funksjon av tverr- faglig døgnrehabilitering 12 – Pasienter får ikke likt tilbud 13 Etterlyser større engasje- ment 14 Når kroppen og psyken tren- ger behandling 16 Hvordan ble én organisasjon til tre – og har det gått ut på dato? 19 Portrettet: Ny generalsekre- tær klar for NFF 22 – Fysioterapi kan trumfe operasjoner FAG 24 Tverrfaglig døgnrehabilite- ring i spesialisthelsetjenes- ten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjerneslag – en prospektiv kohortstudie 30 Essay: Glimt fra norsk fysiote- rapihistorie: Den gang da, hva nå? 34 Sammendrag: Elderly Mobility Scale (EMS), oversatt til norsk 36 Doktorgrad: Det är möjligt att förutse skadliga fall bland ëldre upp till tio år innan fal- let – ny forskning öppnar upp för primärprevention 37 Bokanmeldelse FASTE SPALTER 39 Nytt fra NFF 44 Møter og kurs 46 Bransjeregisteret 48 Meninger FYSIOTERAPEUTEN 5/20 3 innhold HJERNESLAG rammer 12.000 nordmenn hvert år. Se hvordan slagrammede Johanne Marie (21) jobber sammen med fysioterapeut og spesialist i nevrologisk fysioterapi Morten Hagenes. Les også fagartikkelen om hjerneslag som viser at tverrfaglig døgnrehabilitering ved et norsk sykehus førte til mer selvstendighet i motoriske og kognitive aktivite- ter hos pasienter med omfattende funksjonsutfall. Foto: Stig Marlon Weston HVORFOR TRE ORGANISASJONER Forbundsleder Gerty Lund inviterer til møte med NMF og PFF. PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI Cat- herine Schineller (bildet) er glad for at hun fikk hjelp under koronakrisen. 20 5 16 Det var kjempegøy. Tre fysio- terapeuter måtte hjelpe til. Side 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy