Fysioterapeuten 5-2020

FYSIOTERAPEUTEN 5/20 37 Eitzen I, Hollekim-Strand SM, Markussen H (red.): Idrettsfysioterapeuten – Breddeidrett- Toppidrett – Aktivitetsmedisin Cappelen Damm Akademisk 577 sider ISBN: 978-82-02-62141-4 Å skrive en oppdatert bok om idrettsfysiotera- pi så fort at innholdet ikke har gått ut på dato før boka har gått i trykken, er en utfordring i seg selv. Faget idrettsfysioterapi er i 2020 ekstremt dynamisk, variert og omfattende, og prosessene med å fremskaffe reliable data, vitenskap og konklusjoner er langdryge. Vi har aldri hatt en bok om idrettsfysioterapi tidligere, kun idrettsmedisin som i seg selv er et enda større fagfelt, og som ofte vil være nødt til å utelukke en hel del detaljer - rett og slett på grunn av for mye materiale. Boken Idrettsfysioterapeuten er både historisk og banebrytende, og det er helt på sin plass å si tusen takk til Ingrid, Siri, Harald og resten av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivi- tetsmedisin (FIFA) før vi anmelder boka. Jeg kunne selvsagt brukt mye av anmeld- elsen til å skryte av alle bidragsyterne en etter en, men det er altfor omfattende for denne teksten. Jeg kunne også brukt alle ordene på å skryte av alle de som har levert for norsk idrettsfysioterapi og idrettsmedisin i årevis al- lerede. De som presenterer på kongresser i inn- og utland, produserer artikler på løpende bånd og holder koken både klinisk og akademisk, år etter år. Dere vet jo godt hvem jeg snakker om akkurat nå, men jeg ønsker heller å trekke frem et par av mine favorittkapitler, og beskrive ak- kurat hvorfor disse reflekterer innholdet i boka svært godt. Gøran Paulsen, fysioterapeut ved Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen, har gjort et utrolig stykke arbeid i kapittel 9 – fysisk trening med fokus på styrketrening. I løpet av 37 sider klarer Paulsen fullstendig å hekte meg på kroken, og jeg leser absolutt alle ord, studerer tabeller og tegninger og går flere ganger tilbake i teksten for å dobbeltsjekke. Det gjør man kun dersom en tekst er så pakket med godsaker at man hele tiden vil ha mer – at kapittel 9 burde være obligatorisk lesing for alle fysioterapeuter er hevet over enhver tvil. Uavhengig av utgangspunktet ditt vil man plukke opp mye av Paulsen, det være seg grunnleggende info eller små detaljer. Lars-Arne Andersen, fysioterapeut ved Olympiatoppen, klarer i kapittel 14 med tit- telen «Teknikk- og motorikktrening» å treffe spikeren så vanvittig på hodet. Kapittelet handler om teknikk og motorikk, men kunne like gjerne handlet om generell bevegelse, aktivitet og essensiell fysioterapi. «Å bidra i treningsprosessen stiller krav til deg som fysioterapeut, ikke bare i form av kunnskapen du besitter, men også til måten du formidler kunnskapene dine på.» Kapittelet beskriver treningsprosesser og coaching, men det kunne likeså godt vært byttet ut med pasientproses- ser og pasientsentrert fysioterapi. Igjen viser kunnskapen hentet fra idrettsfysioterapien seg som svært anvendelig i mange andre set- tinger, all den tid idrettsfysioterapi omhandler bevegelse, aktivitet og trening. Resten av boken er nydelig oppdelt i flere deler. For klinikerne av oss er del fire om idrettsskader spekket med oppdatert kunn- skap fra de mest oppdaterte klinikerne. Del 5 omhandler alt før og etter skader, nemlig ernæring, forebygging og restitusjon, og har noen virkelige perler. Del 6 beskriver den ikke- fungerende utøver, et område hvor idretts- fysioterapeuten stadig får en viktigere rolle. Paraidretten er i stor og gledelig utvikling, og har sin helt egen del, mens del 8 omhandler alt det andre – de store tingene i idrettsmedisin som vi ofte ikke ser så mye av. Heldigvis. Del 9, ressursbanken er prikken over i-en, og gir oss tilgang til et helt arsenal av referanser, kilder og onlinemateriale. Idrettsfysioterapeuten er et mesterverk. Ikke bare er det en historisk bok, men den leverer oppdatert kunnskap av ypperste verdensklasse. Den har i tillegg en helt perfekt timing for å fremme idrettsfysioterapeuters kunnskap, og etterlater seg kun et eneste spørsmål: Når kan vi forvente andre utgave? Svein Kristiansen , manuellterapeut, spesialist i manuellterapi (MNFF), MSK Klinikken AS/Fredrikstad Idrettsmedisin/ Olympiatoppen Øst Akademisk. Klinisk. Oppdatert. Perfeksjonert. Grensesprengende. Offensivt. Fantastisk. Bravo! Medisinsk treningslære – 3. utgave Forfattere : Håvard Østerås og Ann-Katrin Stensdotter Forlag : Gyldendal 282 sider ISBN/EAN: 9788205518780 Treningslære i medisinsk sammenheng bygger på idrettens treningslære. Mange av de prinsippene som brukes der trening inngår i pasientsammenheng, er de samme som innen idretten. Det er likevel viktige forskjeller, og disse er belyst i denne boken. Medisinsk treningslære er omarbeidet og ajourført med nye forskningsresultater. Treningslære er praktisk anvendelse av kunnskap fra flere integrerte fagfelt – anatomi, fysiologi, psykologi og sosiologi. Sykdomslære kommer i tillegg. Boken er primært rettet mot fysioterapistudenter på bachelor- og masternivå. Den er også aktuell i videre- og etterutdanningen i ulike helsefag. Fysioterapeuten søker anmelder til boken. Kontakt fagredaktor@fysio.no.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy