Fysioterapeuten 5-2020

38 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 Søk midler til hjerte- og karforskning Det lyses ut midler til: Doktorgradsstipender Postdoktorstipender Driftsstøtte til prosjekter Postdoktor- og doktorgradsstipendene utlyses for tre år, driftsstøtte for ett år. Prosjektene vurderes av et internasjonalt fagpanel og tildeles etter innstilling fra Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerte- og karråd. Kontakt Øivind Kristensen for mer informasjon på telefon 40 44 57 93 eller e-post: oikr@nasjonalforeningen.no/ forskning@nasjonalforeningen.no Søknadsskjema og retningslinjer finnes på: www.nasjonalforeningen.no/forskningsmidler Søknaden leveres elektronisk innen 01.09.2020, kl. 23:30. Nasjonalforeningen for folkehelsen har støttet norsk hjerte- og karforskning siden 1960. For 2021 vil vårt bidrag være 16,3 millioner kroner. n Nesten 500 flere har søkt om å få studere fysioterapi til høsten i forhold til i fjor. OsloMet har 25 færre studieplasser å tilby. Mens det i fjor var nesten 7600 søkere som hadde ført opp fysioterapi som studieønske, nærmer tallet seg 8100 søkere i år, viser tall fra Samordna Opptak. 2259 har i år fysioterapi som førstevalget sitt til høsten, og det er 15 flere enn i fjor. OsloMet har tidligere tilbudt samlet 175 plasser fordelt på to studieretninger, fysioterapi og mensendieck, med henholdsvis 120 og 55 plasser. For oppstart høst 2020 tar de opp 25 færre studenter. – Årsaken til det er oppstart av ny programplan. To tidligere studieretninger er lagt ned, og vi starter opp med ett program uten studieretninger. Oppstart av ny programplan er krevende, og det er noe usikkerhet knyttet til romforhold og ressurser første året vi gjennomfører all undervisning samlet. Vi regner med å være tilbake på 175 plasser neste studieår igjen, sier instituttle- der Hege Bentzen ved OsloMet. Flere vil bli fysioterapeut – men studieplassene er færre n I 2018 og 2019 fikk fysioterapeut Berit Ianssen til sammen 150.000 kroner for å utvikle nettside med videoer med bevegel- sesgrupper. Nå inneholder siden 24 filmer som både fysiotera- peuter og pasienter kan ha nytte av helt gratis. – Målet er å utvikle en nettside hvor fysioterapeuter kan hente inspirasjon til hvordan de kan bygge opp og variere bevegelses- grupper. I tillegg kan pasienter som har vært hos fysioterapeut benytte filmene til å arbeide videre mellom behandlingene eller etter endt behandling. Også studenter kan ha nytte av den, sier psykomotorisk fysioterapeut Berit Ianssen. Enkelte av filmene er opptil 50 minutter lange, mens andre bare er noen få minutter. Har utviklet egen nettside for bevegelsesgrupper Journaler: Sju millioner til video- og bildeprosjekt n Barne- og ungdomsfysioterapeut Wencke Aase synes det er vanskelig å beskrive skriftlig alle utfordringene hun ser hos pa- sienter. Hun var med på et forprosjekt hvor de benyttet video og bilder i møte med nærmere 100 barn i ulike barnehager i Modum kommune. Nå er det bevilget hele sju millioner kroner fra Norsk Forskningsråd til et tre år langt prosjekt for å se om video og bil- der kan brukes i journaler, både i forbindelse med diagnostisering, oppfølging og samhandling. GLAD Studentlederen i FYSIO Tromsø, Johanne Nikolaisen, synes det er artig at så mange vil studere fysioterapi. Her i en undervisnings- time før koronakrisen slo til. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy