Fysioterapeuten 5-2020

S FYSIOTERAPEUTEN 1/20 39 informasjon fra NFF Tittel Hovedlands- møtet har levert en klar bestilling. Det forplikter. Om å se seg selv i hvitøyet 5 Hans Leo Dagsvik Region Nord Midt i en krevende tid for fysioterapeuter og samfunnet for øvrig, sendte NFF nylig ut en medlemsundersøkelse om vår egen organisasjonsmodell. Det er all grunn til å stille spørsmål om timingen, og forbundsstyret gikk noen runder med seg selv, før vi landet på å gjennomføre undersøkelsen før sommeren. Årsaken er ganske enkelt at NFFs hovedlandsmøte har levert en klar bestilling om en slik evaluering, som skal være klar til landsmøtet 2020. Det forplikter. Siden det er bedt om et særlig blikk på regionmodellen, er det ikke å legge skjul på at evalueringen blir ekstra spennende for oss regionledere og alle som sitter i regionstyrene. Jeg for min del kjenner litt på presset, akkurat slik det skal være. Men bestillingen fra hovedlandsmøtet gjaldt hele NFFs organisasjonsmodell. Det er altså flere steiner som skal snus. Det er et godt tegn at organisasjonen selv set- ter søkelyset på måten vi jobber på. For det jevne medlem er nok akkurat organi- sasjonsmodellen mindre viktig. Det sentrale spørsmålet for de fleste, vil jeg anta, er «Funker det?». Får medlemmene hjelp, støtte og informasjon når de forventer det? Tilbyr vi de kursene som etterspørres? Er NFF på ballen i samfunnsdebat- ten? Bidrar vi med en klar stemme i beslutningsprosesser? For å levere best mulig på det ovennevnte blir det viktig at NFF organiserer seg godt, og samtidig har fokus på hvordan ressursene brukes. Jeg mener at det kan frigjøres betydelige ressurser (menneskelige og økonomiske) ved å tenke nytt rundt landsmøter, representasjon i styrer/råd/utvalg m.m. I et eget debattinnlegg i dette nummeret av Fysioterapeuten lufter jeg noen tanker rundt det ovennevn- te. Målet er å bidra til en diskusjon, og aller viktigst: til at NFF blir et enda bedre forbund for medlemmene våre.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy