Fysioterapeuten 5-2020

fysio terapeuten Kirkegata 15 P.B. 147 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf. 22 93 30 50. E-post: fysioterapeuten@fysio.no www.fysioterapeuten.no UTGIVER Norsk Fysioterapeutforbund FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, utdannings- politiske og helse- og sosialpolitiske forhold. (Paragraf 16.2 i NFFs lover). Fysioterapeuten redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten Fysioterapeuten nr. 5.2020/87 Redaksjonen avsluttet: 27. mai 2020 ISSN 0016-3384 (trykt utgave) ISSN 0807-9277 (online) Forside: Stig Marlon Weston Foto uten byline: Colourbox.com Fagredaktør MSc fysioterapeut John Henry Strupstad tlf. 926 24 206 js@fysio.no Layout Kirsten Stiansen tlf. 413 18 188 ks@fysio.no Journalist Cecilie Bakken Høstmark tlf. 976 40 361 cbh@fysio.no Redaktør Irene Mårdalen tlf. 977 99 603 im@fysio.no Fysioterapeut – engasjer deg! FYSIOTERAPEUTER OVER DET ganske land viser enormt engasjement for faget. Men hvor- for stopper det der? Midt i koronakrisen tråkket helsedirektør Bjørn Guldvog norske fysioterapeuter på tærne ved å «nedgradere» fysioterapeuter til massører. Da tok det mildt sagt av på sosiale medier. Engasjementet var til å ta og føle på. Det virket som om det kom fra dypet, og dere var mange – gledelig mange – som kastet dere inn i debatten. Også i forbindelse med andre saker som begynner med ordet fag, nøler ikke fysioterapeuter med å si sin mening. Flott, men jeg utfordrer dere: Stopp ikke der! I denne utgaven av Fysioterapeuten tar to kloke hoder til orde for at fysioterapeuter bør engasjere seg mer politisk. Både med tanke på valg og politiske saker. Vi i Fysioterapeuten ønsker initiativet hjertelig velkommen, og blir mer enn gjerne med på festen. Det gjør vi blant annet ved å lansere Meninger på våre sider i magasinet, og al- lerede i denne utgaven kan du glede eller irritere deg over tre innlegg. Vi håper innleggene får flere til å ta pennen fatt, og at du vil være med å sette dagsorden for fysioterapeuter. Det er tross alt mer enn nok temaer å ta av! Fordelene ved å engasjere seg er mange. Du blir med og løfter fysioterapi som fag. Du bidrar til at sentrale og lokale politikere får øynene opp for hva fysioterapi er, og hvorfor vi må ha det. Du sørger for at fysioterapi blir anerkjent, bedre kjent og utviklet. Meninger, selv om du ikke er enig, er ikke farlige. Ulikhet er heller ikke dumt. Det er klokt. For ulikhet gjør at vi får frem ulike syn og synspunkter, og kanskje til og med lærer noe. Det motsatte er farlig for faget, for yrket og for anseelsen. Derfor utfordrer jeg deg, kjære fysioterapeut: Si og skriv din mening! Kanskje mener du noe om fysioterapeuters rolle i primærhelsetjenesten. I denne utgaven forteller vi historien om fysioterapeut Morten Hagenes som sørger for å få hjerneslagram- mede Johanne Marie Hemnes (21) på beina. Reportasjen viser blant mye at samspillet mellom pasient og fysioterapeut er avgjørende for å få gode resultater. Dette samspillet kommer ikke av seg selv. Det krever selvsagt først og fremst fagkompetanse og interesse, kanskje utover det pasienter forventer. Men det krever også at myndighetene, som blant annet Helsedirektoratet, forstår betydningen av fysioterapi. Det krever at sentrale politikere får kunnskapen som skal til for å bevilge nødvendige helsekroner fysioterapeutenes vei. Og det krever at NFF er en sterk organisasjon, med politikere og et sekretariat som kan jobbene sine, og vet hvor skoen trykker. Du kan bidra til å få det til. Velkommen som skribent! 4 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 LEDER Ulikhet er ikke dumt. Det er klokt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy