Fysioterapeuten 5-2020

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kirkegata 15 Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo Tlf. 22 93 30 50 Hjemmeside : www.fysio.no E-post : nff@fysio.no FORBUNDSLEDER Gerty Lund Mellomskarva 16, 1350 Lommedalen Tlf. 414 63 253, gl@fysio.no GENERALSEKRETÆR Elin Robøle Bjor, 901 47 513 GENERALSEKRETÆRS STAB Kommunikasjonsleder : Vidar Rekve, 957 08 990 Konsulent : Kirsten Stiansen SEKSJON FOR ADMINISTRASJON OG ØKONOMI Seksjonsleder : Stine Kolsrud, 22 93 30 50 Regnskapscontroller : Rune Roberg, 458 72 129 Business Controller : Salvatore Scoglietti, 405 23 569 Seniorkonsulent : Monica Haugen, 943 24 777 Seniorkonsulent : Susanna Vemo, 22 93 30 50 Konsulent : Sissel B. Minkara, 22 93 30 50 Konsulent : Nathalie Grøtte Torgersen, 22 93 30 50 Konsulent : Åshild Tyssen, 22 93 30 50 Konsulent : Linda Karakka-Michelsen, 969 03 242 Sekretær : Liss Kristoffersen, 22 93 30 50 SEKSJON FOR FAG- OG HELSEPOLITIKK Seksjonsleder : Jorunn Lunde, 952 21 005 Seniorrådgiver : Kari Bente Sørlie Seniorrådgiver : Áslaug Skúladóttir Seniorrådgiver : Christine Thokle Martens Rådgiver : Mona Raddum Loe Rådgiver : Ingunn Andersen (i perm.) Rådgiver : Camilla Kiserud Rådgiver : Ole Eskil Edvardsen Rådgiver : Dora Oskarsdottir FORHANDLINGSSEKSJONEN Forhandlingssjef : Thea Wessel Jørgensen, 913 45 224 Assisterende forhandlingssjef : Stine Malerød Advokat : Morten Bjerkhaug Seniorrådgiver : Henriëtta Richter Seniorrådgiver : Bente Øfjord Advokatfullmektig : Susanne Gallala Juridisk rådgiver : Lars Engebretsen Juridisk rådgiver : Anne Kristine Jarbo FYSIOTERAPEUTEN 5/20 41 som fortløpende. Det innebærer at det ikke skal betales lønn i ny arbeidsgiverperiode, og at arbeidstaker ikke trenger å søke om dagpenger på nytt. Oppsigelse under permittering For oppsigelse under permittering gjelder det ulike regler avhengig av om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som går til oppsigelse. Dersom arbeidsgiver sier opp en permittert arbeidstaker i permitteringsperioden, må avtalt eller lovbestemt oppsigelsesfrist følges, og lønn må betales i oppsigelsesperioden. Unntaksvis gjelder ikke dette dersom den permitterte arbeidstakeren ikke kan oppfylle arbeidsplikten på grunn av et annet arbeidsforhold. I så fall mister arbeidstaker krav på lønn i oppsigelses- perioden. Fremgangsmåten ved oppsigelse av permittert arbeidstaker er for øvrig den samme som ellers. Når arbeidstaker sier opp selv, gjelder det ulike regler avhengig av om arbeidstaker sier opp før eller etter at permitteringsvarselet er mottatt. Dersom arbeidstaker sier opp før permitteringsvarsel mottas, gjelder vanlig opp- sigelsesfrist, og rett til lønn i oppsigelsestiden. Dersom arbeidstaker sies opp etter permit- teringsvarsel er gitt, gjelder andre regler. Da kan den ansatte velge å forholde seg til normal oppsigelsestid, eller si opp med 14 dagers varsel, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (9). Vilkåret i arbeidsmiljøloven for å si opp med to ukers varsel er imidlertid at vedkommende arbeids- taker er permittert «uten lønn». Retten til å si opp med kort varsel gjelder derfor først etter utløpet av arbeidsgiverperioden. De fleste tariffavtaler går enda lenger i fa- vør av arbeidstaker. Etter hovedavtalen mellom Spekter og Unio kan arbeidsforholdet sies opp uten noen oppsigelsestid overhodet, forutsatt at arbeidstakere har vært permittert i mer enn 3 måneder, og at permitteringen gjelder «inntil videre». Dersom det er ngitt en bestemt sluttdato, gjelder arbei sm ljølovens regel om 14 dagers frist. Fordi det finnes ulike regler knyttet til dette, må arbeidstakeren undersøke hvilke tariffavtale og hvilken regel som gjelder i arbeidsforholdet før man går til oppsigelse. Avslutning NFF erfarer heldigvis at mange av våre med- lemme nå kalles tilbake etter endt permit- t ring. Dette s vi på som svært positivt. For dem som fortsatt er permittert, og som frykter oppsigelser på grunn av utfordrende økonomiske tid r eller har andr spørsmål, står NFFs forhandlingsseksjon beredt. Spørsmål til forhandlingsseksjonen kan sendes inn via kontaktskjemaet på NFFs nettsider.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy