Fysioterapeuten 5-2020

INFORMASJON FRA NFF 42 FYSIOTERAPEUTEN 5/20 MANDAG 16. MARS stengte fysioterapiklinikker, og det meste av landets fysioterapitilbud ble midlertidig lagt ned. Vi ble oppfordret til å ta i bruk videokonsultasjoner – for å gjøre det normale i en unormal situasjon, som helseminister Bent Høie uttrykte det. Men hvordan skulle vi nå få til dette? Leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, Lennart Bentsen, visste råd. Han foreslo at vi opprettet en side med tips og råd til fysioterapeuter om oppstart av videokonsultasjoner. Så da gjorde vi det – med god hjelp fra ham.  Lennart Bentsen foreslo også å lage videopodcaster der fysioterapeuter med ulik praksisbakgrunn delte sine erfaringer. Det ble en serie på fire podcaster der podcastvert Ole Petter Høeg Bøe i tur og orden snakket med manuellterapeut Gustav Bjørke, psykomotorisk fysioterapeut Jorunn Lien, barnefysioterapeut Henriette Lien og idrettsfysioterapeut Lasse Haugerud. Finn hele serien via denne adressen: https://bit.ly/2AHKCod KORONASITUASJONEN har medført et stort informasjonsbehov om lungefysioterapi. NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi har gjort en imponerende formidlingsjobb, både overfor helsemyndighetene og overfor NFFs medlemmer. NFF har som kjent laget en egen side om lungefysioterapi, der faggruppen i all hovedsak har hatt ansvar for det kvalitets- sikrede innholdet. I tillegg har faggruppen en egen Facebook-gruppe, som i denne perioden har fått mange nye medlemmer og mange besøk. Lungefysioterapi og covid-19-pasienter Faggruppen har nå også laget en egen podcast om lungefysioterapi til covid-19-pa- sienter, som du kan finne via denne adressen: https://spoti.fi/369QphE Dette har de gjort sammen med Fredrik Sjöberg i Fysipodcast. Fysioterapeutene som Fredrik Sjöberg snakker med, er Kristina Struksnæs Fjone fra OUS Rikshospitalet og Tonje Klætte fra OUS Ullevål. De snakker om hva som er spesielt med covid-19-pasientene, og hvilken betydning fysioterapi har for denne pasientgruppen. Hva gjør egentlig fysiotera- peuter på sykehus? Er det spesielle ting som skiller denne pasientgruppen fra andre pasientgrupper? Hva skjer egentlig i krop- pen, og hvilken betydning har det for videre behandling når pasienten blir skrevet ut fra sykehuset? I podcasten får vi fersk og levende forklart kunnskap fra innsiden av intensivavdelinger og sengeposter ved OUS. Dette er lærerikt, også for fysioterapeuter som jobber i kom- munehelsetjenesten, på rehabiliteringsinstitu- sjoner eller som selvstendig næringsdrivende. Podcast om lungefysioterapi Podcastserie om videokonsultasjoner

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy