Fysioterapeuten 5-2020

FYSIOTERAPEUTEN 5/20 49 Norsk Fysioterapeutforbund er en solid medlemsorganisasjon for fysioterapeuter, med 10.000 medlemmer. Organisasjonen vår favner alle deler av fysiotera- pifaget, alle kriker og kroker av Norges langstrakte land, og med medlemmer i alle aldre fra NUF-ere (NFFs interessegruppe Nyutdannede fysioterapeuter) til pensjonister. Vår organisasjon har som formål å: • Styrke fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt • Utvikle fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på kunnskaps- og samfunns- utviklingen og befolkningens behov • Fremme kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi, samt i fysioterapirelatert forskning • Ivareta og styrke inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer • Ivareta og styrke lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer Med et så bredt og viktig formål er det vesentlig at våre valgte tillitsvalgte er de beste og at de har et sterkt mandat fra med- lemmene. Norsk Fysioterapeut- forbund har kanskje et demokra- tisk problem, når bare et fåtall av medlemmene er med å velge frem de tillitsvalgte. Tidligere i vinter ble det gjennomført valg til landsmøtedelegater. I enkelte regioner var det bare 1% av medlemmene som stemte frem delegatene til de kommende tre landsmøter. Alle medlemmer har stemmerett i regionvalg. De regionene med høyest valgdel- tagelse var de regionene som hadde tilrettelagt valget med flere oppmøtesteder. Hvis ikke medlemmene kommer til stem- meurnene, må stemmeurnene komme til medlemmene. NFF bør se på valgordningen sin, for å se hvordan det er mulig å heve valgdeltakelsen, slik at flest mulig medlemmer er med på å påvirke NFF sin politikk i landsmøteperioden. – Hva er et landsmøte, sier du? – Hva er en delegat, sier du? Landsmøtet er Norsk Fysiotera- peutforbunds øverste myndighet og delegatene er de stemme- berettigede på møtet. Det er landsmøtet som bestemmer NFF sin politikk for de tre påfølgende år. Landsmøtet bestemmer NFF sine satsingsområder, og velger forbundsleder, forbunds- styremedlemmer, og ledere og medlemmer i råd og utvalg. Delegatene har stemmerett på Landsmøtet, og at disse er stemt frem av så få medlemmer er noe vi syntes er betenkelig. Landsmøtedelegatene tar vervet på fullt alvor. Det er ikke her problemet ligger. Problemet er at for få medlemmer er med å stemme frem delegatene i regio- nene. I Region Vest, var det 17 stemmeberettigede medlemmer på siste årsmøte. Dette ser vi på som et demokratisk problem. Det er altså bare noen få hundre medlemmer som bestemmer retningen til forbundet. Disse få fornuftige medlemmene tenker helt sikkert på mer enn bare på sitt eget beste. Men kan du forvente og kreve det? I en demokratisk organisasjon er det antall stemmesedler som bestemmer. Et kupp i vår organi- sasjon kunne vært svært enkelt, og det er betenkelig! Vi må få opp deltagelsen og engasjement i organisasjonsarbeidet. Fysiote- rapi er mer enn fag, det er også organisasjon. Norsk Fysioterapeutforbund blir styrt av de få, og det er på ingen måte ønsket! Forbundet trenger at flertallet engasjerer seg. Vi må engasjere oss i hvem som leder og styrer vår flotte organisasjon. Vi må engasjere oss i hvilken retning Norsk Fysio- terapeutforbund går i, og det er våre tillitsvalgte som bestemmer retningen. Vi som enkeltmedlem- mer må bruke vår mulighet og rett til å fremme kandidater og benytte vår stemmerett. Du som medlem skal kreve at Fysioterapeutforbundet yter sitt ytterste for deg, men da må du også engasjere deg og si hva du ønsker! Tor Frithjof Wigers Larsen , leder av Valgkomiteen og Stig Fløisand , leder av Rådet for fysioterapietikk Blir Norsk Fysioterapeutforbund styrt av de få? Vilde Holmberg Dalen Aas 3. årsstudent, FYSIO Trondheim Brått er vi her. Tiden fra vi tok valget om å vie tre av de neste årene på fysiotera- pistudiet i Trondheim, til valget om hvor det o store turnusåret skal tilbringes, har rast av gårde som ingenting annet. Heldigvis har det sjeldent passet seg bedre å slenge ut ordtaket foreleseren alltid sniker inn når klokka er bikket langt over lunsj og det fortsatt er fire powerpointslides igjen; «tiden flyr i godt lag». Øyeblikkene har nemlig rast av gårde, og her sitter vi. Ferdige med aller siste praksisperiode, i sluttspurten av siste året på skoleben- ken og kun en fis unna å skulle bli spredt over Norges land for å få på plass autorisasjonen vår. Akkurat nå føles veien fra usikker ufaglært til ansvarsfull fysioterapeut altfor kort. Spør! Min siste praksisperiode besto i åtte uker på (den fantastiske) hjerte- og lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I tillegg til navnet mitt og et lite flatterende portrett av ei nervøs frøken, står det «Fysiote- Trygg som utrygg? SPØR Tor Frithjof Wigers Larsen, leder av Valgkomiteen. Foto: Cecilie Bakken Høstmark ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy