Fysioterapeuten 5-2021

10 FYSIOTERAPEUTEN 5/21 En fersk Fafo-rapport slår fast: Nordmenn er positive til fagorganisasjoner, og et stort flertall – 70 prosent – tar av- stand fra påstander om at fagforeninger er gammeldagse løsninger på nåtidens utfordringer. Faktisk sier hele fire av fem at sterke arbeidstakerorganisasjoner er en fordel for folk flest. Forskningen levner heller ingen tvil: Det lønner seg å være fagorganisert. Menn har i snitt åtte prosent høyere lønn. Kvinnelige fagorganiserte har seks prosent høyere lønn enn sine ikke-organiserte søstre. Så hvorfor er det da bare et knapt flertall av norske fy- sioterapeuter som tenker det er verdt pengene? I Kirkegata 15 i Oslo sentrum sitter litt over 30 med- arbeidere og jobber for medlemmene til Norsk Fysiotera- peutforbund. Jurister, et par advokater, en haug med fy- sioterapeuter, et par økonomer og noen merkantilt ansatte sørger for å fremme fysioterapeuters rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår samt utvikling av faget, for å nevne noe. Innerst i lokalene sitter fem medarbeidere som utgjør redaksjonen til Tidsskriftet Fysioterapeuten. Intet hadde vært mulig uten at cirka 10.000 fysiotera- peuter hver måned betaler sin kontingent. Susanne Gallala, Ole Eskil Edvardsen og Monica Hau- gen jobber i tre ulike avdelinger i NFF. Du møter de tre på de neste sidene. Men tilbake til hovedspørsmålet. Hvorfor velger noen å være medlem, mens andre velger det bort? Ble medlem i turnusperioden I 2012 startet fysioterapeut Martine Solberg Olsen i tur- nustjeneste. Samtidig meldte hun seg inn i Norsk Fysiote- rapeutforbund. Det var et naturlig valg. Foreldrene hadde vært fagorganiserte, hun ønsket å være en del av et felles- skap, delta på kurs og få faglig påfyll samt dra nytte av gode forsikringsordninger. I tillegg fikk hun gode anbefalinger fra kolleger. – Det var et naturlig valg, og absolutt et valg jeg fortsatt forsvarer og står ved. Hvis vi skal ha gode rettigheter, tren- Hvorfor er så få fysioterapeuter organisert? Få andre land har like høy andel fagorganiserte som Norge, men norske fysioterapeuter er unntaket. Kun 63 prosent av landets sysselsatte fy- sioterapeuter er medlem i Norsk Fysioterapeutforbund. Hvorfor velger så mange bort fellesskapet? TEKST Irene Mårdalen FOTO Bo Mathisen 17.000 fysioterapeuter – tre forbund Norske fysioterapeuter kan organisere seg i tre ulike forbund. Norsk Fysioterapeut- forbund er det største, med litt over 10.000 medlemmer og tilknyttet arbeidstakerorga- nisasjonen Unio. Privatpraktiserende Fysioterapeuters For- bund har ingen paraplyorganisasjon, men forhandler direkte med Helse- og sosialde- partementet, samtidig som NFF. Norsk Manuellterapeutforening er en del av LO-maskineriet, og forhandler også direk- te med HOD samtidig som de to andre. De har oppgitt at de har nesten 500 medlemmer. Fakta • Det er i alt 17.274 fysioterapeuter i Norge med gyldig autorisasjon • 13.223 av dem er sysselsatt • 8.338 av de yrkesaktive fysioterapeutene er medlem i Norsk Fysioterapeutforbund. • 830 av medlemmene i NFF er studenter og 686 er pen- sjonister. I tillegg er 195 medlemmer registrert som An- dre i statistikken. Totalt gir det 10.049 medlemmer. Kilder: Helfo, SSB og Unio. Tallene vedrørende antall syssel- satte og antall fysioterapeuter med autorisasjon er fra 2019. Medlemstallene til NFF er fra 1. januar 2021.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy